English version of this page

Erik O. Eriksens blogg - Side 2

Publisert 9. okt. 2013 12:59

Hele Europa holdt pusten i påvente av valget i Tyskland. Det var som om alle ventet noe nytt, som alle visste ikke kom, men som de likevel måtte fakturere inn.

Publisert 21. juni 2013 13:47

Normative vurderinger må begrunnes, også av historikere.

Publisert 21. juni 2013 13:25

Hvorfor skal barn brukes i nasjonenes tjeneste 17. mai?

Publisert 18. feb. 2013 11:07

Det femårige EuroTrans-prosjektet er nå avsluttet: her er noen resultater.

Publisert 30. nov. 2012 15:12

Forlaget og tenketanken Res Publica har lansert den første tverrvitenskapelige antologien om tillit i Norge, etter initiativ fra Helge Skirbekk og nå avdøde Harald Grimen.

Publisert 2. nov. 2012 11:53

Vi trenger en sterkere kunnskapsstrategi for norsk europapolitikk. De 10 forskningsmiljøene som står bak dette initiativet utfordrer med dette Regjeringen til et "Krafttak for europakunnskap" fram til 2020.

Publisert 25. okt. 2012 09:46

EU er et eksperiment ikke bare i lovbasert styre utenfor nasjonalstaten, men også et forsøk på post-nasjonalt demokrati. Det krever enda mer suverenitetsavståelse.

Publisert 16. okt. 2012 12:18

Nobelkomiteen gir fredsprisen til EU for den ’stabiliserende rolle EU har spilt, (som) har bidratt til å omforme størstedelen av Europa fra et krigens til et fredens kontinent’. Hvordan kan dette ha seg?

Publisert 13. sep. 2012 09:34

I EU-debatten er det mye synsing og stor mangel på tunge forskningsbidrag.

Publisert 6. aug. 2012 14:49

Finanskrisen setter ikke bare euroen i fare. Den setter også demokratiet i fare.

Publisert 31. juli 2012 16:16

Finanskrisen setter ikke bare euroen i fare. Den setter også demokratiet i fare, fordi beslutninger blir fattet av instanser uten et folkelig mandat. For å løse finanskrisen trengs et sterkere EU.

Publisert 31. mai 2012 10:28

Det nærmer seg en skjebnetime for eurosonen.

Publisert 16. mai 2012 13:48

Den har gjennomgått noen endringer de siste årene, men det trengs mer debatt om vår snart 200 år gamle grunnlov.

Publisert 20. mars 2012 15:11

Europautredningen foreslo å styrke satsningen på europaforskning. Institusjonene og personene bak dette initiativet støtter forslaget av flere grunner.

Publisert 7. mars 2012 13:28

For mange fortoner debatten om vikarbyrådirektivet seg merkelig. De forstår ikke motstanden.

Publisert 5. mars 2012 11:48

I oppslaget "På æren løs" (A-magasinet nr. 8 2012) blir det påstått at Laila og Terje Aarli mistet æren da de feilaktig ble mistenkt for ildpåsettelse. Men var det æren de mistet, eller var er det verdigheten eller integriteten deres som ble krenket? Valg av begreper er her viktige.

Publisert 16. feb. 2012 11:08

Ottar Brox lurer i en kronikk i Aftenposten 10. februar på hvorfor det er så liten samfunnsfaglig eller politisk interesse for EØS. Ja, det er merkelig, fordi utvilsomt har EØS-avtalen og de andre avtalene Norge har med EU, vært det som virkelig har endret Norge siden 1992. I dag formes Norge av EU.

Publisert 23. jan. 2012 14:54

I en lang etterkrigstid har Europa vært gjennom en storstilt siviliseringsprosess. Med eurokrisa kan vi frykte en tilbakevending til mer brutale tilstander i Europa.

Publisert 16. jan. 2012 14:28

I januar 2010 ga regjeringen et utvalg i oppdrag å foreta en gjennomgang av EØS-avtalen og øvrige avtaler med EU. Europautredningen overleveres tirsdag. En utredning kan trengs, for EØS-avtalen er problematisk for folkestyret.

Publisert 10. jan. 2012 11:36

Den økonomiske krisen i eurosonen viser til fulle hvor langt den europeiske integrasjonsprosessen har kommet. Den gjensidige avhengigheten er stor og EU er avgjørende for konflikt- og problemløsning.

Publisert 9. nov. 2011 16:41

I et innlegg i Dagens Næringsliv 5. november om krisa i eurosonen nevnte jeg EUs ønske om oljefondsinvesteringer i krisefondet (EFSF). William Lafferty – i Dagens Næringsliv 8. november -  tar dette som et personlig standpunkt fra meg og spør hvordan det henger sammen med demokratiet.

Publisert 7. nov. 2011 16:20

Eurokrisa har blitt et sannhetens øyeblikk for mange.

Publisert 7. nov. 2011 16:20

Krisa i eurosonen er igjen en smertelig påminnelse av hvor vanskelig det er å forene demokrati og kapitalisme når de politiske institusjonene mangler.

Publisert 2. nov. 2011 12:22

Eurosonen krever mer politisk integrasjon, men den viser også hvor langt integrasjonen mellom landene i Europa allerede er kommet.

Publisert 2. sep. 2011 09:27

Vi hører så mye om norske verdier etter 22/7, men er de egentlig norske?