English version of this page

Forside

ARENA Senter for europaforsking er eit tverrfagleg forskingssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er eit nasjonalt tyngdepunkt for forsking på politisk integrasjon i Europa og eit av dei leiande sentra på dette området internasjonalt. ARENA koordinerer og deltek i fleire internasjonale forskarnettverk og prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd og EU sitt Horisont 2020-program.

Ledige stillinger

 • Forskningsassistent
  Avdeling: ARENA Senter for europaforskning
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 5. november 2021
 • Post-doctoral fellowship (SINGLEMARKETS project)
  Avdeling: ARENA Senter for europaforskning
  Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  Språk: Bokmål
  Søknadsfrist: 16. november 2021

Følg oss

Meld deg på ARENAs nyhetsbrev og få invitasjoner til våre arrangementer. 

Bildet kan inneholde: shorts, har, bygning, himmel, t skjorte.

Den polske rettsstaten for fall

Adam Bodnar, jurist, menneskerettsaktivist og tidligere ombudsmann for menneskerettigheter i Polen, vil snakke om Polens demokratiske tilbakegang og rettssikkerhets- og verdikamp med EU under årets ARENA-forelesning den 11. november.