English version of this page

Forside

ARENA Senter for europaforsking er eit tverrfagleg forskingssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er eit nasjonalt tyngdepunkt for forsking på politisk integrasjon i Europa og eit av dei leiande sentra på dette området internasjonalt. ARENA koordinerer og deltek i fleire internasjonale forskarnettverk og prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd og EU sitt Horisont 2020-program.

Masterstipend

ARENA ser etter en student som vil skrive masteroppgave innenfor forskningsprosjektet Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS). 

Les mer her og søk innen 16. oktober 2022. 

Følg oss

Meld deg på ARENAs nyhetsbrev og få invitasjoner til våre arrangementer.