English version of this page

Forside

ARENA Senter for europaforsking er eit tverrfagleg forskingssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er eit nasjonalt tyngdepunkt for forsking på politisk integrasjon i Europa og eit av dei leiande sentra på dette området internasjonalt. ARENA koordinerer og deltek i fleire internasjonale forskarnettverk og prosjekt finansiert av Noregs forskingsråd og EU sitt Horisont 2020-program.

Velkommen til årets ARENA-forelesning! Klima- og miljøminister Espen Barth Eide skal blant annet snakke om hvordan Norge samarbeider med Europa innen klima-, miljø- og energipolitikk.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.