English version of this page

Forskning

ARENA Senter for europaforsking er et tverrfaglig forskingssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er et nasjonalt tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa og et av de ledende senterne på dette området internasjonalt.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde