English version of this page

Om senteret

ARENA er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Forskningen ved senteret tar for seg de politiske integrasjonsprosessene i Europa.

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 85 87 00

E-post: arena@arena.uio.no

Pressekontakter

Besøksadresse

Gaustadalléen 30

0373 Oslo

Norge/Norway

Følg ARENA

Organisasjon

Strategi og politikk

ARENA har som hovedmål å videreutvikle miljøet som et nasjonalt og nordisk tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa.

Historie

Historia om ARENA.

Jobb ved ARENA

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet ved ARENA.