Tall og fakta

Nøkkeltall 2017

Vitenskapelige publikasjoner (artikler og bokkapitler) 60
Vitenskapelige publikasjoner (bøker) 6
Vitenskapelige årsverk 13,7
Administrative årsverk 4,0
Stipendiater 7,3
Masterstudenter 5,0
Økonomi (regnskapstall i millioner) 26
Del av budsjettet som er eksternt finansisert (prosent) 73

 

Publisert 20. juli 2010 14:15 - Sist endret 27. juni 2018 10:45