English version of this page

Organisasjon

Organisasjon og ledelse av senteret.

Universitetsstyret fastsetter styringsordning og mandat for ARENA.

Fakultetsstyret fastsetter senterets budsjettrammer, godkjenner senterets årlige regnskap og oppnevner medlemmer til ARENAs styre.

Faglig leder og administrativ leder utgjør ARENAs lederteam.

ARENAs administrasjonsreglement

Administrasjonsreglement for ARENA Senter for europaforskning ble vedtatt av fakultetsstyret 27.9.2019. 

Valg av ansattrepresentanter

Ansatte har anledning til å påvirke ARENAs utvikling og strategiske arbeid gjennom sine valgte representanter i ARENAs styre.

Publisert 15. okt. 2010 15:22 - Sist endret 25. nov. 2019 13:23