English version of this page

Organisasjon

Organisasjon og ledelse av senteret.

Universitetsstyret fastsetter styringsordning og mandat for ARENA.

Fakultetsstyret fastsetter senterets budsjettrammer, godkjenner senterets årlige regnskap og oppnevner medlemmer til ARENAs styre.

Faglig leder og administrativ leder utgjør ARENAs lederteam.

Publisert 15. okt. 2010 15:22 - Sist endret 30. nov. 2015 11:08