English version of this page

Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS)

NORMS identifiserer normene som gjør returnering gjennomførbart eller ei, og utforsker rammeverket for hvordan disse normene fremmes og motarbeides.

Bildet kan inneholde: dagtid, bygning, vindu, blå, verden.

Om prosjektet

Å skulle gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere er kjent for å sette vertsstat og migranter opp mot hverandre. Men retur medfører også motstridende interesser mellom vertsstater og disse migrantenes opprinnelsesstater.

Liberale europeiske stater står ikke fritt til å sende migranter tilbake til opprinnelsesstaten alene, men er avhengige av dens politiske velvilje og praktiske samarbeid for å avklare migrantenes identitet og få nødvendige reisedokumenter i orden. Uten et slikt samarbeid kan det være svært vanskelig å gjennomføre lovpålagt retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere. Like fullt har opprinnelsesstater politiske, økonomiske og kulturelle grunner til å ikke samarbeide i returarbeidet. Jurister og statsvitere har fokusert på insentivene og tvangsmidlene som vertsstater kan bruke for å få opprinnelsesstaten til å likevel samarbeide.

NORMS gjør noe nytt ved å utforske sosiale normer i internasjonalt returarbeid. Prosjektet ser på hvordan statlige byråkrater i både verts- og opprinnelsesstater søker å legitimere eller delegitimere retur, og fremmer motstridende normer i et grensekryssende og sterkt ladet politisk felt.

Les mer om prosjektet på ARENAs engelske prosjektsider

Finansiering 

NORMS er finansiert av Norges Forskningsråd. Midlene er mottatt fra UTENRIKS: Internasjonale forhold – utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser.

Prosjektperiode: August 2021 – Desember 2024

Publisert 12. jan. 2022 21:36 - Sist endret 13. mars 2022 16:06

Kontakt

Koordinator:
Erlend Paasche, Institutt for samfunnsforskning

 

Prosjektleder ved ARENA:
Helene Sjursen