Helene Sjursen

Forsker 1
Bilde av Helene Sjursen
English version of this page
Telefon + 47 22 85 88 33
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Helene Sjursens faglige interesseområder omfatter blant annet teorier innen internasjonal politikk, demokrati og utenrikspolitikk, EUs eksterne politikk, EU-utvidelser, og norsk utenrikspolitikk.

Prosjekter

Helene Sjursen er leder for prosjektet Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS), som er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. GLOBUS har åtte partneruniversiteter I Norge (koordinator), Italia, Irland, Tyskland, Sør-Afrika, Brasil, Kina og India (2016–2020).

Leder av delprosjektet The Domain of foreign and security policy at times of crisis innenfor EuroDiv-prosjektet (Integration and Division: Towards a Segmented Europe?). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (2013–2018).

Leder av delprosjektet External Dimension of the Political Order innenfor prosjektet EuroTrans (The Transformation and Sustainability of the European Political Order). Delprosjektet undersøkte kjernekarakteristikker ved de pågående prosessene for rekonfigurasjon og konsolidering innen utenriks- og sikkerhetspolitikkfeltet. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd (2007–2012).

Deltok i prosjektet NORCONE (The Norwegian Constitution in a Changing European Context), også dette finansiert av Norges Forskningsråd.

Helene Sjursen har tidligere vært en av lederne for delprosjektet om utenriks- og sikkerhetsdimensjonen innenfor det fem år lange ARENA-ledede prosjektet RECON (Reconstituting Democracy in Europe). RECON ble finansiert av EU-kommisjonen (€ 5 millioner), og hadde 19 partneruniversiteter fra hele Europa (2007–2011). 

Leder for ARENAs interne forskergruppe for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Priser

Bakgrunn

Helene Sjursen er forsker med professorkompetanse og har vært ansatt ved ARENA siden 1997. Hun har tidligere vært ansatt ved University of Glasgow og University College Dublin. Sjursen har doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Sjursen var gjesteforsker ved European Institute, London School of Economics and Political Science (LSE) vår- og sommerterminen 2006. Hun var også nordisk gjesteforsker ved  International Relations Department hos LSE i 1999.

Verv

 • Styremedlem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2020–2023).
 • Medlem av rådet for Fridtjof Nansens Institutt (2016–). 
 • Medlem av Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet (2014), Norges Forskningsråd.
 • Medlem av styringsgruppen for ECPR Standing Group on the European Union (2007–2014).
 • Medlem av den regjeringsoppnevnte Europautredningen, som ledet til NOU 2012:2 ‘Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU’, Oslo, 2012.
 • Medlem av Utvalget for rustningskontroll og nedrustning, Utenriksdepartementet (2001–2005). 
Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Internasjonale relasjoner, EU-utvidelse, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

Bøker og Special Issues

 • Sjursen, Helene, Muriaas, R. L. og Riddervold, M.  (red.) (2016) 'EUs Felles Utenriks- og Sikkerhetspolitikk', temanummer av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, under publisering.
 • Sjursen, H. (red.) (2011) Special issue of Journal of European Public Policy 'The EU's Common Foreign and Security Policy: the quest for democracy', 18(8).
 • Sjursen, H. og Fossum, J. E. (red.) (2008)  'Norge og EU – rett og politikk', special issue of the journal Nytt Norsk Tidsskrift, 4/2008.
 • Sjursen, H. (2006) 'What kind of power: European foreign policy in perspective', Guest editor, Special issue of Journal of European Public Policy 13:2.
 • Sjursen, H. (red.) (2006) Questioning EU enlargement. Europe in search of identity (2006) London: Routledge.
 • Sjursen, H. (2003) The United States, Western Europe and the Polish Crisis. International relations in the Second Cold War, Basingstoke: Palgrave, Cold War History Series.
 • Sjursen, H. og Peterson, J. (1998) A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, London: Routledge.

Artikler (akademisk)

 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2016). Arguing Sanctions: On the EU's Response to the Crisis in Ukraine, Journal of Common Market Studies,  ISSN 0021-9886. . doi: 10.1111/jcms.12443
 • Sjursen, Helene (2016). Integrasjon og samarbeid i Europa: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk som kritisk case, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 32(4), s. 311–319
 • Sjursen, Helene (2016). Integrasjon uten føderasjon? Om EU’s utenriks- og sikkerhetspolitikk, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, under publisering 2016.
 • Sjursen, Helene (2015), Normative Theory: an Untapped Resource in the Study of European Foreign Policy, i K. E. Jørgensen, A. Aarstad, E. Drieskens, K. Laatikainen and B. Tonra (red.), The SAGE Handbook of European Foreign Policy, s. 196-214.
 • Sjursen, Helene (2015). Enighet for enhver pris? Om legitimitetsgrunnlaget for norsk utenrikspolitikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(3), s 219- 232
 • Sjursen, Helene (2014). Demokrati eller handlingskapasitet? Paradokser i Norges tilknytning til EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske område, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.
 • Sjursen, H. (2012) 'A certain sense of Europe? Defining the EU through enlargement', European Societies, 14(4): 502-521.
 • Sjursen, Helene (2012). Democratic challenges to the EU's foreign and security policy, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  Rethinking Democracy and the European Union.  Routledge
 • Sjursen, H. (2011) 'Not so intergovernmental after all? On democracy and integration in European Foreign and Security Policy', Journal of European Public Policy 18(8): 1078-1095.
 • Sjursen, H. (2011) 'The EU's Common Foreign and Security Policy: the quest for democracy', Journal of European Public Policy 18(8):1096-1077.
 • Sjursen, H. (2008) 'Fra bremsekloss til medløper: Norge i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk', Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Sjursen, H. (2006) 'The EU as a normative power: how can this be?', Journal of European Public Policy 13(2): 169-181.
 • Sjursen, H. (2006) 'What kind of power?', Journal of European Public Policy 13(2): 169-181.
 • Sjursen, H. (2004) ‘On NATO’s identity’, International Affairs 40 (4): 687–703.
 • Sjursen, H. (2003) 'Understanding the Common Foreign and Security Policy: analytical building blocs', in M. Knodt and S. Princen (eds) Understanding the European Union's External Relations. London: Routledge, pp. 35-53.
 • Sjursen, H. (2002) 'Why expand? The question of legitimacy and justification in the EU's enlargement policy', Journal of Common Market Studies 40(3): 491-513

Kronikker

2015

2013

2012

2010

 • Sjursen, Helene & Vigrestad, Joachim (2021). Analysing EU External Action Through the Lens of Global Justice Theory. I Gstöhl, Sieglinde & Schunz, Simon (Red.), The External Action of the European Union. Concepts, Approaches, Theories. Macmillan Publishers Ltd.. ISSN 9781352012125. s. 220–233.
 • Sjursen, Helene (2020). The European Union and Global Political Justice. I Bigo, Didier; Dietz, Thomas; Fanoulis, Evangelos; Rosamond, Ben & Stivachtis, Yannis A. (Red.), The Routledge Handbook of Critical European Studies. Routledge. ISSN 9781138589919.
 • Sjursen, Helene (2018). The legitimacy of European Union foreign policy. Global Affairs. ISSN 2334-0460. 4(2-3), s. 253–264. doi: 10.1080/23340460.2018.1532308. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjursen, Helene (2017). Global Justice and Foreign Policy. The case of the European Union. GLOBUS Research Papers. ISSN 2535-2504. doi: 10.2139/ssrn.2990461. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjursen, Helene (2017). The EU's Principles in World Politics. I Smith, Michael; Vanhoonacker, Sophie & Hill, Christopher (Red.), International Relations and the European Union. Oxford University Press. ISSN 9780198737322.
 • Sjursen, Helene (2017). Enlargement and identity: studying reasons. I Ikonomou, Haakon Andreas; Audry, Aurélie & Byberg, Rebekka (Red.), European Enlargement across Rounds and Beyond Borders. Routledge. ISSN 9781138208209. s. 57–74. doi: 10.4324/9781315460017-4.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2017). Arguing sanctions: on the EU's response to the crisis in Ukraine. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 55(1), s. 20–36. doi: 10.1111/jcms.12443.
 • Sjursen, Helene (2016). Integrasjon uten føderasjon: EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 31(4), s. 320–341. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-02.
 • Sjursen, Helene (2015). Enighet for enhver pris? Om legitimitetsgrunnlaget for norsk utenrikspolitikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 32(3), s. 219–232.
 • Sjursen, Helene (2015). Reinforcing executive dominance: Norway and the EU's foreign and security policy. I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), The European Union's non-members: Independence under hegemony?. Routledge. ISSN 9781138922457. s. 189–208. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjursen, Helene (2015). Normative theory: an untapped resource in the study of European foreign policy. I Jørgensen, Knud Erik; Aarstad, Åsne Kalland; Drieskens, Edith; Laatikainen, Katie Verlin & Tonra, Ben (Red.), The SAGE Handbook of European Foreign Policy. Sage Publications. ISSN 9781446276099. s. 197–214. doi: 10.4135/9781473915190.n13.
 • Sjursen, Helene (2014). Towards a Common Foreign and Security Policy: Achievements and Challenges. I Magone, Jose M. (Red.), Routledge Handbook of European Politics. Routledge. ISSN 9780415626750.
 • Sjursen, Helene (2014). Demokrati eller handlingskapasitet? Paradokser i Norges tilknytning til EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske område. I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02100-3. s. 174–195.
 • Sjursen, Helene (2013). A Certain Sense of Europe? Defining the EU through Enlargement. I McMahon, Richard (Red.), Post-identity? Culture and European integration. Routledge. ISSN 978-0-415-64376-4. s. 32–48. doi: 10.1080/14616696.2012.724576.
 • Sjursen, Helene (2013). A foreign policy without a state? Accounting for the CFSP. I Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano (Red.), Rethinking Foreign Policy. Routledge. ISSN 978-0-415-63343-7. s. 123–136.
 • Sjursen, Helene (2012). A Certain Sense of Europe? Defining the EU through enlargement. European Societies. ISSN 1461-6696. 14(4), s. 502–521. doi: 10.1080/14616696.2012.724576.
 • Riddervold, Marianne & Sjursen, Helene (2012). Playing into the Hands of the Commission? The Case of EU Coordination in the ILO. I Costa, Oriol & Jørgensen, Knud Erik (Red.), The Influence of International Institutions on the EU. When Multilateralism hits Brussels. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230314481. s. 42–57. doi: 10.1057/9780230369894.0008.
 • Sjursen, Helene (2012). Democratic challenges to the EU's foreign and security policy. I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), Rethinking Democracy and the European Union. Routledge. ISSN 978-0-415-60557-1. s. 112–142.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjursen, Helene (2012). The EU’s Common Foreign and Security Policy. The Quest for Democracy. Routledge. ISBN 978-0-415-50854-4. 144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjursen, Helene (2022). Paneldebatt: Krigen i Ukraina - konsekvenser for Norge. Innlegg om forholdet til EU.
 • Sjursen, Helene (2022). Roundtable: Europe's Turning Point? Chair and Discussant.
 • Sjursen, Helene (2022). "Theories and concepts in European Foreign Policy." Panel chair and discussant.
 • Sjursen, Helene (2022). Er alt annerledes nå? EUs sikkerhetspolitikk etter invasjonen av Ukraina Frokostseminar, Partnerforum, 23.mai 2022.
 • Sjursen, Helene (2022). Studio 2, Ukraina har sendt EU-søknad. [Radio]. NRK Radio.
 • Graneng, Kristine; Rye, Lise & Sjursen, Helene (2021). Det europeiske kvarter. En podkast om europeisk historie og politikk. Sesong 2, episode 15: EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Sjursen, Helene (2021). Norges samarbeid med EU i utenriks- og sikkerhetspolitikken.
 • Sjursen, Helene (2021). EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. [Internett]. Det europeiske kvarter. Podcast..
 • Sjursen, Helene & Bicchi, Federica (2021). Resisting differentiation: on the normative pull for integration in European foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2021). A comment on "Glasses into blinders. Seeing like the EU in a contested international order.".
 • Sjursen, Helene (2021). Panel debate on "The fate of EU power in international relations" .
 • Sjursen, Helene (2021). Intergovernmental and communitarian perspectives on EU Common Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2021). Roundtable debate: The European Union and global justice.
 • Sjursen, Helene (2021). Political justice and the Liberal World Order: Reconsidering the European Union's global role.
 • Sjursen, Helene (2021). The European Union and Global Governance.
 • Sjursen, Helene (2020). Covid-19, the EU and geopolitics.
 • Sjursen, Helene (2020). Toppmøtet som går på troverdigheten løs. [Avis]. Aftenposten.
 • Thevenin, Elodie & Sjursen, Helene (2020). Externalisation of Migration Policy: Elements of Politicisation of EU-Libya and EU-Turkey Relations in National Parliaments.
 • Sjursen, Helene (2019). Third Country EU Cooperation- formal and informal channels.
 • Sjursen, Helene (2019). EU Foreign Policy 10 years after Lisbon.
 • Sjursen, Helene (2017). The EU- a Resource for Global Justice?
 • Sjursen, Helene (2017). Global Justice and Foreign Policy: the case of the European Union.
 • Sjursen, Helene (2017). EU and Norwegian foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2017). The Capabilities-Expectations Gap in 2017.
 • Sjursen, Helene (2017). Justice in Foreign Policy: the case of the EU.
 • Sjursen, Helene (2016). Values and norms in European Foreign Policy.
 • Sjursen, Helene (2016). Presentation of the GLOBUS project.
 • Sjursen, Helene (2016). Erfaringer fra et søknadssamarbeid.
 • Sjursen, Helene (2016). Principles in EU Foreign Policy.
 • Sjursen, Helene (2016). GLOBUS Reconsidering European Contributions to GLobal Justice.
 • Sjursen, Helene (2016). GLOBUS Reconsidering European Contributions to Global Justice.
 • Sjursen, Helene (2016). EU and the Ukraine Crisis: Increasing unity or differentiation.
 • Sjursen, Helene (2016). More integration, more differentiation: EU foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2016). Introduksjon til temanummer om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk - Integrasjon og samarbeid i Europa: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk som kritisk case. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 31(4), s. 311–319. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-01.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2016). Not so weak and divided after all?: Making sense of the EU’s responses to the crisis in Ukraine.
 • Sjursen, Helene (2015). Democratic surplus of deficit? On the legitimacy basis of the EU's foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2015). On practice and principle: the example of Norway's relations with the EU in foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2015). Not so weak and divided after all? Making sense of the EU's responses to the crisis in Ukraine.
 • Sjursen, Helene (2015). A Duty to Expand? The question of obligations towards "the other" in a European context.
 • Sjursen, Helene (2015). Integration and Democracy in the EU's foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2015). Enighet for enhver pris? Klassekampen. ISSN 0805-3839. 47(227), s. 12–13.
 • Sjursen, Helene (2015). Reinforcing executive dominance? Norway and the EU’s foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2015). Hegemony by Default: Norway and EU's Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2014). Speaker.
 • Sjursen, Helene (2014). Developments in the EEAS.
 • Sjursen, Helene (2014). Er Stortinget satt på sidelinjen?
 • Sjursen, Helene (2014). Norske demokratiske utfordringer for EU-ledede operasjoner.
 • Sjursen, Helene (2014). 10 years of added value? EU enlargement.
 • Sjursen, Helene (2014). Democracy or action capacity? Norway and the EU’s foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2014). Dagsnytt Atten, Om folkeavstemningen i Sveits. [Radio]. Radio og Nett-TV.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik; Sjursen, Helene & Eldholm, Marit (2014). EØS-avtalen truer demokratiet. [Internett]. Forskning.no.
 • Sjursen, Helene (2014). Tror EU i krise ber om mer norsk støtte. [Avis]. NTB/Dagsavisen.
 • Sjursen, Helene (2014). Om EUs rolle overfor Ukraina. [Radio]. Dagsnytt 18.
 • Sjursen, Helene (2013). Kunnskap til besvær. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Når de store går bilateralt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Er norsk EU-tilpasning i strid med Grunnloven?
 • Sjursen, Helene (2013). Makt ut av Stortingets sal. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Militante motsetninger. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Sauser sammen begreper. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Refleksjon i UDs favntak. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). EØS til besvær i Brussel. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Camerons europeiske knipe. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Politikk bak lukkede dører. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Utvidelse som virkemiddel for fred og stabilitet.
 • Sjursen, Helene (2012). Norge og EU's utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Sjursen, Helene (2012). Den Europeiske Union: institusjoner og integrasjon.
 • Sjursen, Helene (2012). The Institutional Make-up of the CFSP and its Democratic Implications.
 • Sjursen, Helene (2012). From Fly in the Ointment to Accomplice: Norway and the EU’s Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2012). From Fly in the Ointment to Accomplice: Norway and the EU’s Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2012). Lengselen etter samhørighet. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Ubehaget ved EØS. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). EU veier sin globale vekt. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Eksperimentet Hellas. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2020). The European union and the BRICS. Wither the ambition of a just global order? GLOBUS Report. ARENA Centre for European Studies.
 • Sjursen, Helene (2020). The European Union, global justice and multilateralism. GLOBUS Policy brief 1/2020. . ARENA Centre for European Studies.
 • Sjursen, Helene (2017). ParliamentUK: Engaging with the European Union in foreign and security policy: experiences from Norway. Overview of relations between the EU and Norway in foreign, security and defence In what ways does Norway seek to engage with the EU? Parliament UK.
 • Sjursen, Helene (2017). Global Justice and Foreign Policy The Case of the European Union. University of Oslo/ARENA Centre for European Studies. 2017(6).
 • Sjursen, Helene (2013). A Mere Irrelevance? Assessing the EU’s Foreign and Security Policy. ARENA Centre for European Studies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2010 15:30 - Sist endret 16. nov. 2021 11:14