Helene Sjursen

Forsker 1
Bilde av Helene Sjursen
English version of this page
Telefon + 47 22 85 88 33
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Helene Sjursens faglige interesseområder omfatter blant annet teorier innen internasjonal politikk, demokrati og utenrikspolitikk, EUs eksterne politikk, EU-utvidelser, og norsk utenrikspolitikk.

Prosjekter

Helene Sjursen er leder for prosjektet Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS), som er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. GLOBUS har åtte partneruniversiteter I Norge (koordinator), Italia, Irland, Tyskland, Sør-Afrika, Brasil, Kina og India (2016–2020).

Leder av delprosjektet The Domain of foreign and security policy at times of crisis innenfor EuroDiv-prosjektet (Integration and Division: Towards a Segmented Europe?). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (2013–2018).

Leder av delprosjektet External Dimension of the Political Order innenfor prosjektet EuroTrans (The Transformation and Sustainability of the European Political Order). Delprosjektet undersøkte kjernekarakteristikker ved de pågående prosessene for rekonfigurasjon og konsolidering innen utenriks- og sikkerhetspolitikkfeltet. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd (2007–2012).

Deltok i prosjektet NORCONE (The Norwegian Constitution in a Changing European Context), også dette finansiert av Norges Forskningsråd.

Helene Sjursen har tidligere vært en av lederne for delprosjektet om utenriks- og sikkerhetsdimensjonen innenfor det fem år lange ARENA-ledede prosjektet RECON (Reconstituting Democracy in Europe). RECON ble finansiert av EU-kommisjonen (€ 5 millioner), og hadde 19 partneruniversiteter fra hele Europa (2007–2011). 

Leder for ARENAs interne forskergruppe for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Priser

Bakgrunn

Helene Sjursen er forsker med professorkompetanse og har vært ansatt ved ARENA siden 1997. Hun har tidligere vært ansatt ved University of Glasgow og University College Dublin. Sjursen har doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Sjursen var gjesteforsker ved European Institute, London School of Economics and Political Science (LSE) vår- og sommerterminen 2006. Hun var også nordisk gjesteforsker ved  International Relations Department hos LSE i 1999.

Curriculum vitae (pdf, på engelsk)

Verv

  • Styremedlem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2020–2023).
  • Medlem av rådet for Fridtjof Nansens Institutt (2016–). 
  • Medlem av Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet (2014), Norges Forskningsråd.
  • Medlem av styringsgruppen for ECPR Standing Group on the European Union (2007–2014).
  • Medlem av den regjeringsoppnevnte Europautredningen, som ledet til NOU 2012:2 ‘Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU’, Oslo, 2012.
  • Medlem av Utvalget for rustningskontroll og nedrustning, Utenriksdepartementet (2001–2005). 
Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Internasjonale relasjoner, EU-utvidelse, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU
Publisert 29. juli 2010 15:30 - Sist endret 6. mai 2021 15:20