English version of this page

Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS) (avsluttet)

EU har fra begynnelsen av hatt som uttalt mål å fremme rettferdighet på globalt nivå. Men hva er EUs bidrag til global rettferdighet? Og hvordan kan en rettferdig utenrikspolitikk se ut?

Europe-map-clouds

Om prosjektet

GLOBUS er et forskningsprosjekt som kritisk undersøker EUs bidrag til global rettferdighet. Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020-program, og varer fra 1. juni 2016 til 31. mai 2020. 

Les mer om prosjektet på ARENAs engelske prosjektsider

Se også globus.uio.no

 

Publisert 29. sep. 2016 15:10 - Sist endret 12. juli 2021 14:54