Elin Lerum Boasson

Førsteamanuensis - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Elin Lerum Boasson
English version of this page
Telefon +47 22841710
Rom 840
Treffetider Send en mail, så lager vi en avtale!
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Elin Lerum Boasson er nestleder ved Institutt for statsvitenskap, og ekspert på norsk og nordisk energi- og klimapolitikk. Hun følger også politikkutviklingen i EU.

Empiri: Klimapolitikk og energipolitikk på nasjonalt nivå og på EUnivå. Fornybar Energi.

Teori: Europeisering. Politisk entreprenørskap. Ny-institusjonell teori. Organisasjonsteori. Økonomisk sosiologi. Policy prosess teorier.

Metode: Case studier. Komparative case studier. Komparativ offentlig politikk.

Boasson leder PhD-programmet ved instituttet. 

Undervisning

Bakgrunn

Boasson har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært gjesteforsker ved Universitetet i California, Berkeley, Freie Universitet i Berlin og Harvard Universitet i Cambridge, Massachusetts. Hennes forskning forklarer hvorfor forskjellige land har ulik klima- og energipolitikk, og hvordan EU og EØS påvirker nasjonale politiske prosesser. Hun undersøker også hvordan næringsliv, offentlig forvaltning og folkevalgte påvirker klima- og energipolitikken. 

Boasson er en av hovedforfatterne i FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sin sjette hovedrapport, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk. Hun har en 20% stilling ved CICERO senter for klimaforskning, og er tilknyttet flere av CICERO's forskningsprosjekter.

Hun har ledet en av arbeidsgruppene i det europeiske forskernettverket Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects. Dette var et COST – nettverk, finansiert av European Science Foundation. Boasson har også ledet et stort prosjekt om politiske virkemidler og politisk styring av fornybar energiutvikling i Europa, 'Revising the National Renewables Policy Mix: The role of state aid and other key EU policies (REMIX)'. Dette prosjektet var finansiert av Forskningsrådet, Energi Norge, Energimyndigheten (det svenske energidirektoratet), Norges Vassdrags and Energidirektorat (NVE) Statkraft and Statnett.

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Europeisering, Europeisk Integrering, Institusjonell teori, Klimapolitikk, Energipolitikk

Publikasjoner

 • Boasson, Elin Lerum; Banet, Catherine & Wettestad, Jørgen (2021). France: from renewables laggard to technology-specific devotee, In Elin Lerum Boasson; Merethe Dotterud Leiren & Jørgen Wettestad (ed.),  Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields.  Routledge.  ISBN 9780367187668.  Chapter 8.  s 149 - 170 Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum; Dotterud, Merethe Leiren & Wettestad, Jørgen (2021). Comparative assessments and conclusions, In Elin Lerum Boasson; Merethe Dotterud Leiren & Jørgen Wettestad (ed.),  Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields.  Routledge.  ISBN 9780367187668.  Chapter 11.  s 219 - 240 Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum; Dotterud, Merethe Leiren & Wettestad, Jørgen (2021). Introduction, In Elin Lerum Boasson; Merethe Dotterud Leiren & Jørgen Wettestad (ed.),  Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields.  Routledge.  ISBN 9780367187668.  Chapter 1.  s 3 - 19 Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum (2019). Constitutionalization and entrepreneurship: Explaining increased EU steering of renewables support schemes. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  7(1), s 70- 80 . doi: 10.17645/pag.v7i1.1851 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum & Jevnaker, Torbjørg (2019). Energy Governance in Norway: Too Much of a Good Thing?, In Michele Knodt & Jörg Kemmerzell (ed.),  Handbook of Energy Governance in Europe.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-73526-9.  online.
 • Boasson, Elin Lerum (2018). Entrepreneurship, In Andrew Jordan; Dave Huitema; Harro van Hasselt & Johanna Forster (ed.),  Governing Climate Change - Polycentricity in Action?.  Cambridge University Press.  ISBN 9781108418126.  Kapittel.  s 117 - 134
 • Boasson, Elin Lerum & Huitema, Dave (2017). Climate governance entrepreneurship: Emerging findings and a new research agenda. Environment and Planning. C, Government and Policy.  ISSN 0263-774X. . doi: 10.1177/2399654417730713 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Boasson, Elin Lerum & Lahn, Bård (2017). Norway: A dissonant cognitive leader?, In Rüdiger Wurzel; James Connelly & Duncan Liefferink (ed.),  The European Union in International Climate Change Politics Still Taking a Lead?.  Routledge.  ISBN 9781138647183.  13.  s 189 - 204
 • Boasson, Elin Lerum & Dupont, Claire (2015). Buildings: Good Intentions Unfulfilled, In Claire Dupont & Sebastian Oberthür (ed.),  Decarbonization in the European Union: Internal Policies and External Strategies..  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137406828.  Chapter 7.  s 137 - 158
 • Jordan, Andrew J.; Huitema, Dave; Hildén, Mikael; van Asselt, Harro; Rayner, Tim J.; Schoenefeld, Jonas J.; Tosun, Jale; Forster, Johanna & Boasson, Elin Lerum (2015). Emergence of polycentric climate governance and its future prospects. Nature Climate Change.  ISSN 1758-678X.  5(11), s 977- 982 . doi: 10.1038/nclimate2725
 • Boasson, Elin Lerum & Wettestad, Jørgen (2014). Policy invention and entrepreneurship: Bankrolling the burying of carbon in the EU. Global Environmental Change.  ISSN 0959-3780.  29, s 402- 412 . doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.09.010 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum & Wettestad, Jørgen (2014). The Interaction of EU Climate Policies: Mechanisms and Lessons, In Tony Fitzpatrick (ed.),  International Handbook on Social Policy and the Environment.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9780857936134.  Chapter 12.  s 329 - 349
 • Andresen, Steinar E & Boasson, Elin Lerum (2012). International Climate Cooperation: Clear Recommendations, Weak Commitments, In Steinar Andresen; Elin Lerum Boasson & Geir Hønneland (ed.),  International environmental agreements: an introduction.  Routledge.  ISBN 9780415598255.  Kapittel.  s 49 - 67
 • Andresen, Steinar; Boasson, Elin Lerum & Hønneland, Geir (2012). An international environmental policy takes shape, In Steinar Andresen; Elin Lerum Boasson & Geir Hønneland (ed.),  International environmental agreements: an introduction.  Routledge.  ISBN 9780415598255.  1.  s 3 - 19
 • Andresen, Steinar; Boasson, Elin Lerum & Hønneland, Geir (2012). Ideals and practice in international environmental politics, In Steinar Andresen; Elin Lerum Boasson & Geir Hønneland (ed.),  International environmental agreements: an introduction.  Routledge.  ISBN 9780415598255.  11.  s 173 - 191

Se alle arbeider i Cristin

 • Boasson, Elin Lerum; Leiren, Merethe Dotterud & Wettestad, Jørgen (ed.) (2021). Comparative Renewables Policy: Political, Organizational and European Fields. Routledge.  ISBN 9780367187668.  278 s. Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum (2015). National Climate Policy - A Multi-field Approach. Routledge.  ISBN 9781138781139.  238 s. Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum & Wettestad, Jørgen (2013). EU Climate Policy: Industry, Policy Interaction and External Environment. Ashgate.  ISBN 9781409403555.  223 s.
 • Andresen, Steinar; Boasson, Elin Lerum & Hønneland, Geir (ed.) (2012). International environmental agreements: an introduction. Routledge.  ISBN 9780415598255.  199 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Boasson, Elin Lerum (2019). Comparative Renewable Energy Policy.
 • Boasson, Elin Lerum (2019). Comparative Renewable Energy Policy.
 • Boasson, Elin Lerum (2019). Political steering and climate policy: Exploring the role of Garbage Can and Political Competition.
 • Boasson, Elin Lerum (2018). Comparative Renewable Energy Policy.
 • Boasson, Elin Lerum (2018). EUs klimapolitikk i endring: Innsatsfordeling, nasjonale forpliktelser og fleksibilitetsmekanismene.
 • Boasson, Elin Lerum (2018). Nordic Energy Paradoxes: Comparing Swedish and Norwegian renewables policies.
 • Boasson, Elin Lerum & Leiren, Merethe Dotterud (2018). Four modes of Europeanization: How the EU influences renewables policy.
 • Huitema, Dave; Boasson, Elin Lerum & Beunen, Raoul (2018). Entrepreneurship in climate governance at the local and regional levels: concepts, methods, patterns, and effects. Regional Environmental Change.  ISSN 1436-3798.  18(5), s 1247- 1257 . doi: 10.1007/s10113-018-1351-5 Vis sammendrag
 • Leiren, Merethe Dotterud; Szulecki, Kacper; Banet, Catherine; Boasson, Elin Lerum; Wettestad, Jørgen & Bjermeland, Monica (2018). Panel: Utviklingen av støttesystemer for fornybar energi i seks europeiske land.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Delta i debatten Miljønasjon eller oljenasjon: Norske verdier i oljealderen.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). EU climate and energy policy – implications for Norway.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). EUROPEAN AND NORWEGIAN ENVIRONMENT AND CLIMATE POLICY.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). EUs klimapolitikk og Norge.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Enabled by a perfect storm? European Renewables Integration by EU state aid guidelines.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Entrepreneurship and polycentricity.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Goliath strikes back: Explaining renewable energy Europeanization and market steering through EU state aid guidelines.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). How do the EU renewables policy and state aid regulations affect national renewable energy policy developments?.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Hvilke politikk har EU og hvilke betydning har det for Norge?.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Hvordan skiller klimameldingen seg fra tidligere klimapolitikk?.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Klimapolitikk - i EU og Norge.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Locked-in Europeanization: Swedish renewables exceptionalism.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Norsk klimapolitikk i komparativt perspektiv.
 • Boasson, Elin Lerum (2017). Panel about Where is the ongoing revision of the EU renewable energy policy heading?.
 • Boasson, Elin Lerum; Hermansen, Erlend Andre T. & Lahn, Bård (2017). Fortsatt høye norske klimagassutslipp. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Hermansen, Erlend Andre T.; Boasson, Elin Lerum & Lahn, Bård Lappegård (2017). Fortsatt høye norske klimautslipp.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Tennbakk, Berit; Boasson, Elin Lerum & Leiren, Merethe Dotterud (2017). Development of scenarios for EU renewable policies. Discussion paper 2016-12. Vis sammendrag
 • Boasson, Elin Lerum (2016). EU State Aid Guidelines: What can explain the shift in 2014?.
 • Boasson, Elin Lerum (2016). EUs nye fornybar energi politikk Hvor går EU og hva kan bli konsekvensene for Norge?.
 • Boasson, Elin Lerum (2016). Energimelding 1999 vs 2016. Hvor forskjellig er klimaprofilen, hva kan forklare dette og hva blir konsekvensene?.
 • Boasson, Elin Lerum (2016). Norwegian Renewables Policy: Why will Norway abolish the Green Certificate Scheme from 2021?.
 • Boasson, Elin Lerum (2016). REMIX Revising the National Renewables Mix The Role of State Aid and other Key EU Policies.
 • Boasson, Elin Lerum & Bang, Guri (2016). Climate Governance Research and the IPCC: What can we hope to achieve?.
 • Boasson, Elin Lerum & Leiren, Merethe Dotterud (2016). Hvordan vil nye EU-regler rettet mot fornybar energi og kapasitetsmekansimer se ut?.
 • Boasson, Elin Lerum (2014). EU 2030 climate targets: Implications for Norway.
 • Boasson, Elin Lerum (2014). EU 2030 climate targets: Implications for Norway.
 • Boasson, Elin Lerum (2014). Europeisk innflytelse på norsk energi- og klimapolitikk i et historisk perspektiv: I hvilke grad har politisk ledelse og embetsverk sett mot Brussel?.
 • Boasson, Elin Lerum & Wettestad, Jørgen (2014). Europaparlamentet som klimajoker. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Boasson, Elin Lerum & Wettestad, Jørgen (2014). Eus nye klimapolitikk: boksekampen har begynt!. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Boasson, Elin Lerum (2013). Energibruk i bygg: hvordan sikre en god og samordnet nasjonal politikk?.
 • Boasson, Elin Lerum (2012). Europeanization and Entrepreneurship: How Importers, Fashion Queens and Shrewd Lawyers Link Europe to National Policy-making.
 • Boasson, Elin Lerum (2012). Hva og hvem styrer norsk klimapolitikk? - industrien, byråkratene, politikerne eller EU?.
 • Boasson, Elin Lerum (2012). Hvem påvirker norsk klimapolitikk? Byråkratene, industrien, eller EU?.
 • Boasson, Elin Lerum (2012). Kortsiktig om sertifikater. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Boasson, Elin Lerum (2012). Politikerne og byråkratene deres.
 • Boasson, Elin Lerum (2012). Politikerne og byråkratene deres - hvilke makt har byråkratene over klimapolitikken?.
 • Boasson, Elin Lerum & Wettestad, Jørgen (2012). Industry and European Integration: Institutional Feedback Triumphing over National Economic Power?.
 • Aamodt, Solveig & Boasson, Elin Lerum (2008). 'Explaining change in the EU’s positions on procedural justice in global climate governance'.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. sep. 2015 09:37 - Sist endret 15. jan. 2020 09:38