Elin Lerum Boasson

Bilde av Elin Lerum Boasson
English version of this page
Telefon +47 22841710
Rom 840
Treffetider Send en mail, så lager vi en avtale!
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Elin Lerum Boasson er nestleder ved Institutt for statsvitenskap, og ekspert på norsk og nordisk energi- og klimapolitikk. Hun følger også politikkutviklingen i EU.

Empiri: Klimapolitikk og energipolitikk på nasjonalt nivå og på EUnivå. Fornybar Energi.

Teori: Europeisering. Politisk entreprenørskap. Ny-institusjonell teori. Organisasjonsteori. Økonomisk sosiologi. Policy prosess teorier.

Metode: Case studier. Komparative case studier. Komparativ offentlig politikk.

Boasson leder PhD-programmet ved instituttet. 

Undervisning

Bakgrunn

Boasson har en PhD i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært gjesteforsker ved Universitetet i California, Berkeley, Freie Universitet i Berlin og Harvard Universitet i Cambridge, Massachusetts. Hennes forskning forklarer hvorfor forskjellige land har ulik klima- og energipolitikk, og hvordan EU og EØS påvirker nasjonale politiske prosesser. Hun undersøker også hvordan næringsliv, offentlig forvaltning og folkevalgte påvirker klima- og energipolitikken. 

Boasson er en av hovedforfatterne i FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) sin sjette hovedrapport, med spesielt ansvar for forskning på nasjonal klimapolitikk. Hun har en 20% stilling ved CICERO senter for klimaforskning, og er tilknyttet flere av CICERO's forskningsprosjekter.

Hun har ledet en av arbeidsgruppene i det europeiske forskernettverket Innovations in Climate Governance: Sources, Patterns and Effects. Dette var et COST – nettverk, finansiert av European Science Foundation. Boasson har også ledet et stort prosjekt om politiske virkemidler og politisk styring av fornybar energiutvikling i Europa, 'Revising the National Renewables Policy Mix: The role of state aid and other key EU policies (REMIX)'. Dette prosjektet var finansiert av Forskningsrådet, Energi Norge, Energimyndigheten (det svenske energidirektoratet), Norges Vassdrags and Energidirektorat (NVE) Statkraft and Statnett.

 

Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Organisasjonsteori, Europeisering, Europeisk Integrering, Institusjonell teori, Klimapolitikk, Energipolitikk
Publisert 2. sep. 2015 09:37 - Sist endret 15. jan. 2020 09:38