Christopher Lord

Professor
Bilde av Christopher Lord
English version of this page
Telefon + 47 22 85 87 32
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Chris Lords faglige interesseområder er i hovedsak demokrati, legitimitet og EU. Lord har også jobbet med temaer som EUs utenrikspolitikk, den monetære unions politiske økonomi, politiske partier i EU og britiske relasjoner til det europeiske fellesskap i et historisk perspektiv.

Bakgrunn

Lord jobbet som professor og Instituttleder ved Department of Politics, University of Reading fra 2004-2008. Han har tidligere vært professor i europeisk politikk ved University of Leeds, hvor han også hadde tittelen Jean Monnet Chair i europeiske studier. Lord har PhD i International Relations fra LSE (1990), og mastergrad i Philosophy, Politics and Economics fra University of Oxford.

Prosjekter

Christopher Lord er prosjektkoordinator for "The Post-Crisis Legitimacy of the European Union" (PLATO), finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. 

Lord er leder av delprosjektet "Economic development as segmentation?" innenfor ARENAs EuroDiv-prosjekt (frem til desember 2018).

Lord var leder for RECON-prosjektets tredje arbeidspakke, 'Representation and Institutional Make-up'.

Emneord: Demokrati, Legitimitet, Representasjon, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU, Brexit
Publisert 29. juli 2010 15:28 - Sist endret 8. okt. 2019 13:39