Interparliamentary Cooperation in the EU's External Action (PACO) (avsluttet)

ARENA er en av syv partnere i Jean Monnet-nettverket PACO. Nettverket undersøker problemstillinger knyttet til EUs utenrikspolitikk, mellomparlamentarisk samarbeid og parlamentarisk diplomati.

Europaparlamentet i Brussel (foto: Den europeiske union)

Om prosjektet

PACO er et europeisk nettverk med syv akademiske partnere som knytter sammen tre relaterte undervisnings- og forskningsområder: EUs utenrikspolitikk, mellomparlamentarisk samarbeid og parlamentarisk diplomati. PACO søker å bidra til en bedre forståelse av hvilken rolle europeiske parlamenter (Europaparlamentet og nasjonale parlamenter) har i EUs utenrikspolitikk, å kartlegge og forklare i hvilken grad og hvorfor mellomparlamentarisk samarbeid innenfor utenriksfeltet kan ha bidratt til økt parlamentarisk innsyn og kontroll, og undersøker parlamentarisk diplomati som et diplomatisk verktøy i EUs utenrikspolitikk.

Partnere

 • Leuven Centre for Global Governance Studies, University of Leuven (Prof. Jan Wouters) (koordinator)
 • ARENA, Universitetet i Oslo (Prof. John Erik Fossum, Prof. Christopher Lord og Dr. Espen D.H. Olsen)
 • Maastricht University (Prof. Thomas Christiansen)
 • Peace Research Institute Frankfurt (Dr. Dirk Peters)
 • Sabanci University (Prof. Meltem Müftuüler-Baç)
 • University of Warwick (Prof. Michael H. Smith)
 • Universiteit Ghent (Prof. Sarah Delputte)

Ved ARENA deltar John Erik Fossum, Christopher Lord og Espen D.H. Olsen.

  FinansieringEU-flag

  Jean Monnet-nettverk finansiert av EUs Erasmus+ program.

  Mer informasjon

  Se PACOs engelske nettside for mer informasjon om nettverkets forskning, publikasjoner og arrangementer.

  Publisert 15. juli 2016 12:20 - Sist endret 11. okt. 2017 11:17