English version of this page

IUROPA - A multidisciplinary platform for research on judicial politics in the European Union

ARENA bidrar til en tverrfaglig forskningsplattform som undersøker de politisk-rettslige aspektene ved EU. 

Bildet kan inneholde: møbler, stol, interiørdesign, hall, tre.

Mer informasjon

Se ARENAs engelske side for mer informasjon om IUROPA. 

Publisert 2. mars 2022 20:43 - Sist endret 4. mars 2022 13:12