Daniel Naurin

Bilde av Daniel Naurin
English version of this page
Mobiltelefon +47 412 06 476
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 2. etasje 0373 Oslo
Postadresse Pb 1143 Blindern 0317 Oslo

Daniel Naurin er professor i statsvitenskap og senterleder ved ARENA.

Han er også tilknyttet PluriCourts og Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, samt instituttene for statsvitenskap ved universitetene i Oslo og Göteborg.

Naurin har hatt stilinger og gjesteopphold ved European University Institute (Firenze), Emory University (Atlanta), Monash European Centre (Melbourne), Sussex European Institute (Brighton) og Utrikespolitiska institutet (Stockholm).

Han er styremedlem i American Political Science Association (APSA) Law and Courts section, Standing Group on Law and Courts of the European Consortium of Political Research (ECPR) og ECPRs Standing Group on the European Union (SGEU).

Akademiske interesser

Daniel Naurin har en bred forskningsbakgrunn innen temaer som juridisk politikk, lobbyisme, innsyn og åpenhet, samt internasjonale forhandlinger. Store deler av Naurins empiriske arbeider er fokusert på EU-politikk.

Hans nyeste og pågående prosjekter undersøker juridisk beslutningstaking i EU-domstolen, Sveriges høyesterett og Den interamerikanske menneskerettsdomstolen; koalisjonsbygging og betydning av kjønn ved forhandlinger i Ministerrådet; samt koblingen mellom lobbyisme og offentlig opinion i Europa.

Google Scholar-siden hans finner du her, en mer utfyllende CV kan leses her.

Utvalgte og nylige arbeider

Naurins to mest siterte publikasjoner er artikkelen «Transparency is not Enough. Making Transparency Effective in Reducing Corruption» (med Catharina Lindstedt) i International Political Science Review (2010) og boken Deliberation Behind Closed Doors: Transparency and Lobbying in the European Union (ECPR Press 2007).

Nyere publikasjoner inkluderer: «The Dilemma of Dissent. Split Judicial Decisions and Compliance with Judgments from the International Human Rights Judiciary» (med Øyvind Stiansen) i Comparative Political Studies (2020), “Don’t cry for me Britannia: The resilience of the European Union to Brexit» (med Narisong Huhe og Robert Thomson) i European Union Politics (2020), “Gender stereotyping and chivalry in international negotiations» (med Elin Naurin og Amy Alexander) i International Organization (2019) og “Split Vision. Multidimensionality in the European Union’s Legal Policy Space» (med Olof Larsson) i International Studies Quarterly (2019).

Publikasjoner

 • Hofmann, Andreas & Naurin, Nils Daniel (2020). Explaining interest group litigation in Europe: Evidence from the comparative interest group survey. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions.  ISSN 0952-1895. . doi: 10.1111/gove.12556 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Naurin, Nils Daniel & He, Qingqian (2020). 英国脱欧与欧盟理事会权力的再分配 [Brexit and Redistribution of EU Power – A Social Network Analysis Based on Survey Data]. Chinese Journal of European Studies.  ISSN 1004-9789.  38(2)
 • Stiansen, Øyvind; Naurin, Nils Daniel & Bøyum, Live Standal (2020). Law and Politics in the Inter-American Court of Human Rights. A New Database on Judicial Behavior and Compliance in the IACtHR. Journal of Law and Courts.  ISSN 2164-6570.  8(2), s 359- 379 . doi: 10.1086/709914 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Derlén, Mattias; Lindholm, Johan & Naurin, Nils Daniel (2019). You’re Gonna Miss Me When I’m Gone! The Impact of Brexit on Member States’ Contribution to the Case Law of the CJEU. Europarättslig tidskrift.  ISSN 1403-8722. . doi: 10.2139/ssrn.3427960
 • Huhe, Narisong; Naurin, Nils Daniel & Thomson, Robert (2019). Don’t cry for me Britannia: The resilience of the European Union to Brexit. European Union Politics.  ISSN 1465-1165. . doi: 10.1177/1465116519882096 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Naurin, Nils Daniel; Naurin, Elin & Alexander, Amy (2019). Gender stereotyping and chivalry in international negotiations. A survey experiment in the Council of the European Union. International Organization.  ISSN 0020-8183. . doi: 10.1017/s0020818319000043 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2019). The Dilemma of Dissent: Split Judicial Decisions and Compliance With Judgments From the International Human Rights Judiciary. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140.  53(6), s 959- 991 . doi: 10.1177/0010414019879944 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olof, Larsson & Naurin, Nils Daniel (2019). Split Vision. Multidimensionality in the European Union’s Legal Policy Space. International Studies Quarterly.  ISSN 0020-8833.
 • Naurin, Nils Daniel (2018). Liberal Intergovernmentalism in the Councils of the EU: A Baseline Theory?. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  56(7), s 1526- 1543 . doi: 10.1111/jcms.12786 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naurin, Nils Daniel & Reh, Christine (2018). Deliberative Negotiation, In André Bächtiger; John S. Dryzek; Jane Mansbridge & Mark E. Warren (ed.),  The Oxford Handbook of Deliberative Democracy.  Oxford University Press.  ISBN 9780198747369.  Chapter 46.
 • Huhe, Narisong; Naurin, Nils Daniel & Thomson, Robert (2017). The Evolution of Political Networks: Evidence from the Council of the European Union. European Union Politics.  ISSN 1465-1165.  19(1), s 25- 51 . doi: 10.1177/1465116517740228
 • Larsson, Olof; Naurin, Daniel; Derlén, Mattias & Lindholm, Johan (2017). Speaking Law to Power: The Strategic Use of Precedent of the Court of Justice of the European Union. Comparative Political Studies.  ISSN 0010-4140.  50(7), s 879- 907 . doi: 10.1177/0010414016639709
 • Naurin, Nils Daniel (2017). The Puzzle of Transparency Reforms in the Council of the EU. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  5(3), s 87- 90 . doi: 10.17645/pag.v5i3.941 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naurin, Nils Daniel; Huhe, Narisong & Thomson, Robert (2017). With or without you? Policy impact and networks in the Council of the EU after Brexit. European Policy Analysis.  ISSN 2380-6567. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naurin, Nils Daniel & Julian, Dederke (2017). Friends of the Court? Why EU governments file observations before the Court of Justice. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130. . doi: 10.1111/1475-6765.12255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naurin, Nils Daniel & Naurin, Elin (2017). Descriptive Representation and Negotiation: Gender Balance in the Committees of the Council of the European Union, In Karin Aggestam & Ann Towns (ed.),  Gendering diplomacy and international negotiation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-58681-6.  11.  s 213 - 237
 • de Fine Licht, Jenny & Naurin, Daniel (2016). Transparency, In Christopher Ansell & Jacob Torfing (ed.),  Handbook on Theories of Governance.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782548492.  18.
 • Larsson, Olof & Naurin, Daniel (2016). Judicial Independence and Political Uncertainty: How the Risk of Override Affects the Court of Justice of the EU. International Organization.  ISSN 0020-8183.  70(2), s 377- 408 . doi: 10.1017/S0020818316000047

Se alle arbeider i Cristin

 • Naurin, Nils Daniel (2020). The CJEU Database Project.
 • Naurin, Nils Daniel & Holmgren, Mikael (2020). Mirroring Politics In International Courts.
 • Johansson, Markus; Naurin, Nils Daniel & Lindahl, Rutger (2019). Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd.
 • Naurin, Nils Daniel & Holmgren, Mikael (2019). Justice Delayed: How Ideological Conflict Affects the Court of Justice of the EU?.
 • Siv, Cheruvu; Naurin, Nils Daniel & Hermansen, Silje Synnøve Lyder (2019). Does Merit Selection Matter for Judicial Performance? Evidence from the Court of Justice of the European Union.
 • Naurin, Nils Daniel & Hermansen, Silje Synnøve Lyder (2018). Will Do? Selecting Judges on the Basis of Policy Preferences or Performance Indicators.
 • Naurin, Nils Daniel & Larsson, Olof (2018). Appointments of Judges and Judicial Behavior in the Court of Justice of the European Union..
 • Naurin, Nils Daniel; Polk, Jonathan & Boräng, Frida (2018). Making Space. A Cross-country Comparison of Parties and Interest Groups Positioning in Multiple Policy Dimensions.
 • Naurin, Nils Daniel (2017). Gender on the Bench.
 • Naurin, Nils Daniel (2017). Global and Regional Governance workshop.
 • Naurin, Nils Daniel (2017). Hur mår EU?.
 • Naurin, Nils Daniel; Boräng, Frida & Polk, Jonathan (2017). Making Space. A Cross-country Comparison of Parties and Interest Groups Positioning in Multiple Policy Dimensions.
 • Naurin, Nils Daniel & Hofmann, Andreas (2017). When do Interest Groups go to Court? Evidence from a Cross-National Survey.
 • Naurin, Nils Daniel; Huhe, Narisong & Thomson, Robert (2017). Decision-Making and Networks in the Council of the European Union after Brexit.
 • Naurin, Nils Daniel; Huhe, Narisong & Thomson, Robert (2017). Decision-Making and Networks in the Council of the European Union after Brexit.
 • Naurin, Nils Daniel; Langford, Malcolm & Vibe, Vegard Furustøl (2017). A Different Voice In International Courts? Gender and Judicial Behavior In Sexual And Reproductive Rights.
 • Naurin, Nils Daniel & Larsson, Olof (2017). Split Vision. Multi-Dimensionality in the International Legal Policy Space.
 • Naurin, Nils Daniel & Larsson, Olof (2017). The Effect of Political Preferences among CJEU Judges and their Appointing Governments.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2017). Judicial Dissent and Compliance with the Inter-American Court of Human Rights.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2017). Judicial Dissent and Compliance with the Inter-American Court of Human Rights.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2017). Judicial Dissent and Compliance with the Inter-American Court of Human Rights.
 • Cramér, Per; Larsson, Olof; Moberg, Andreas & Naurin, Daniel (2016). See You in Luxembourg? EU Governments´ Observations Under the Preliminary Reference Procedure. Swedish Institute for European Policy Studies. 2016:5.
 • Naurin, Daniel & Boräng, Frida (2016). Lobbying for the people? Measuring substantive representation by interest groups.
 • Naurin, Daniel & Dederke, Julian (2016). Friends of the Court? Why EU governments file observations before the Court of Justice.
 • Naurin, Daniel & Larsson, Olof (2016). Split Vision. Multi-Dimensionality in the International Legal Policy Space.
 • Naurin, Daniel; Naurin, Elin & Alexander, Amy (2016). Gender stereotyping and chivalry in international negotiations. A survey experiment in the Council of the European Union.
 • Naurin, Daniel & Stiansen, Øyvind (2016). Judicial Dissent and Compliance with Inter-American Court of Human Rights Judgments.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2020 16:06 - Sist endret 23. mars 2021 20:05