Daniel Naurin

Bilde av Daniel Naurin
English version of this page
Mobiltelefon +47 412 06 476
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 2. etasje 0373 Oslo
Postadresse Pb 1143 Blindern 0317 Oslo

Daniel Naurin er professor i statsvitenskap og senterleder ved ARENA.

Han er også tilknyttet PluriCourts og Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, samt instituttene for statsvitenskap ved universitetene i Oslo og Göteborg.

Naurin har hatt stilinger og gjesteopphold ved European University Institute (Firenze), Emory University (Atlanta), Monash European Centre (Melbourne), Sussex European Institute (Brighton) og Utrikespolitiska institutet (Stockholm).

Han er styremedlem i American Political Science Association (APSA) Law and Courts section, Standing Group on Law and Courts of the European Consortium of Political Research (ECPR) og ECPRs Standing Group on the European Union (SGEU).

Akademiske interesser

Daniel Naurin har en bred forskningsbakgrunn innen temaer som juridisk politikk, lobbyisme, innsyn og åpenhet, samt internasjonale forhandlinger. Store deler av Naurins empiriske arbeider er fokusert på EU-politikk.

Hans nyeste og pågående prosjekter undersøker juridisk beslutningstaking i EU-domstolen, Sveriges høyesterett og Den interamerikanske menneskerettsdomstolen; koalisjonsbygging og betydning av kjønn ved forhandlinger i Ministerrådet; samt koblingen mellom lobbyisme og offentlig opinion i Europa.

Google Scholar-siden hans finner du her, en mer utfyllende CV kan leses her.

Utvalgte og nylige arbeider

Naurins to mest siterte publikasjoner er artikkelen «Transparency is not Enough. Making Transparency Effective in Reducing Corruption» (med Catharina Lindstedt) i International Political Science Review (2010) og boken Deliberation Behind Closed Doors: Transparency and Lobbying in the European Union (ECPR Press 2007).

Nyere publikasjoner inkluderer: «The Dilemma of Dissent. Split Judicial Decisions and Compliance with Judgments from the International Human Rights Judiciary» (med Øyvind Stiansen) i Comparative Political Studies (2020), “Don’t cry for me Britannia: The resilience of the European Union to Brexit» (med Narisong Huhe og Robert Thomson) i European Union Politics (2020), “Gender stereotyping and chivalry in international negotiations» (med Elin Naurin og Amy Alexander) i International Organization (2019) og “Split Vision. Multidimensionality in the European Union’s Legal Policy Space» (med Olof Larsson) i International Studies Quarterly (2019).

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Naurin, Nils Daniel (2020). The CJEU Database Project.
 • Naurin, Nils Daniel & Holmgren, Mikael (2020). Mirroring Politics In International Courts.
 • Siv, Cheruvu; Naurin, Nils Daniel & Hermansen, Silje Synnøve Lyder (2019). Does Merit Selection Matter for Judicial Performance? Evidence from the Court of Justice of the European Union.
 • Naurin, Nils Daniel & Holmgren, Mikael (2019). Justice Delayed: How Ideological Conflict Affects the Court of Justice of the EU? .
 • Naurin, Nils Daniel & Hermansen, Silje Synnøve Lyder (2018). Will Do? Selecting Judges on the Basis of Policy Preferences or Performance Indicators.
 • Naurin, Nils Daniel; Polk, Jonathan & Boräng, Frida (2018). Making Space. A Cross-country Comparison of Parties and Interest Groups Positioning in Multiple Policy Dimensions.
 • Naurin, Nils Daniel & Larsson, Olof (2018). Appointments of Judges and Judicial Behavior in the Court of Justice of the European Union.
 • Naurin, Nils Daniel; Huhe, Narisong & Thomson, Robert (2017). Decision-Making and Networks in the Council of the European Union after Brexit.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2017). Judicial Dissent and Compliance with the Inter-American Court of Human Rights.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2017). Judicial Dissent and Compliance with the Inter-American Court of Human Rights.
 • Naurin, Nils Daniel & Stiansen, Øyvind (2017). Judicial Dissent and Compliance with the Inter-American Court of Human Rights.
 • Naurin, Nils Daniel; Langford, Malcolm & Vibe, Vegard Furustøl (2017). A Different Voice In International Courts? Gender and Judicial Behavior In Sexual And Reproductive Rights.
 • Naurin, Nils Daniel & Larsson, Olof (2017). Split Vision. Multi-Dimensionality in the International Legal Policy Space.
 • Naurin, Nils Daniel; Boräng, Frida & Polk, Jonathan (2017). Making Space. A Cross-country Comparison of Parties and Interest Groups Positioning in Multiple Policy Dimensions.
 • Naurin, Nils Daniel & Larsson, Olof (2017). The Effect of Political Preferences among CJEU Judges and their Appointing Governments.
 • Naurin, Nils Daniel; Huhe, Narisong & Thomson, Robert (2017). Decision-Making and Networks in the Council of the European Union after Brexit.
 • Naurin, Nils Daniel & Hofmann, Andreas (2017). When do Interest Groups go to Court? Evidence from a Cross-National Survey.
 • Naurin, Nils Daniel (2017). Gender on the Bench.
 • Naurin, Nils Daniel (2017). Global and Regional Governance workshop.
 • Naurin, Nils Daniel (2017). Hur mår EU?
 • Naurin, Daniel & Larsson, Olof (2016). Split Vision. Multi-Dimensionality in the International Legal Policy Space.
 • Naurin, Daniel; Naurin, Elin & Alexander, Amy (2016). Gender stereotyping and chivalry in international negotiations. A survey experiment in the Council of the European Union.
 • Naurin, Daniel & Dederke, Julian (2016). Friends of the Court? Why EU governments file observations before the Court of Justice.
 • Naurin, Daniel & Boräng, Frida (2016). Lobbying for the people? Measuring substantive representation by interest groups.
 • Naurin, Daniel & Stiansen, Øyvind (2016). Judicial Dissent and Compliance with Inter-American Court of Human Rights Judgments.
 • Johansson, Markus; Naurin, Nils Daniel & Lindahl, Rutger (2019). Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd. SIEPS.
 • Cramér, Per; Larsson, Olof; Moberg, Andreas & Naurin, Daniel (2016). See You in Luxembourg? EU Governments´ Observations Under the Preliminary Reference Procedure. The Swedish Institute for European Policy. ISSN 978-91-86107-62-8.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. sep. 2020 16:06 - Sist endret 23. mars 2021 20:05