English version of this page

European integration and national law: Compliance in complex institutional orders (COMPLEX)

COMPLEX undersøker effektene av internasjonale avtaler på norsk rett.

Bildet kan inneholde: dagtid, bygning, vindu, blå, verden.

Om prosjektet

COMPLEX skal undersøke EU-rettens betydning for Norge og norske myndigheters rolle i implementeringen av europeisk lovgivning: Hvordan inkorporeres EU-retten i norsk lov, når forvaltningen – med sine verdier og fortolkningsrammer – tolker lovverket? Nav-skandalen er bakteppet for dette prosjektet. Her er EØS-avtalen med sitt krav om lik virkning av rettsakter viktig. Nasjonale forvaltningsorganer – direktorater og tilsyn – iverksetter EUs rettsakter. Siden de er knyttet til transnasjonale EU-byråer, har de nasjonale forvaltningsorganene på seg to hatter. Dette gjør at beslutningstakere i disse organene i økende grad må forholde seg til komplekse hensyn. Utgangspunktet for COMPLEX er at effekten av EU-retten i Norge avhenger av hvordan den blir inkorporert i norsk lov. Fra tidligere studier vet man at administrative organer kan forstå og praktisere regler ulikt. Denne variasjonen kan resultere i forskjellsbehandling og dermed i et rettssikkerhetsproblem. Når forvaltningsorganer opptrer ulikt ut fra egne innøvde praksiser og bruk av skjønn, kan de forstå og vektlegge de administrative verdiene om nøyaktighet, rettferdighet og effektivitet ulikt. Nasjonale forvaltningsorganer vil kunne misforstå, feiltolke eller ignorere EU retten.

Les mer om prosjektet på ARENAs engelske prosjektsider.

Finansiering 

COMPLEX er finansiert av Norges forskningsråd. Midlene er mottatt fra UTENRIKS: Internasjonale forhold – utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser.

Prosjektperiode: 1. August 2021 – 31. Januar 2025

Publisert 20. aug. 2021 13:10 - Sist endret 26. sep. 2022 10:39