Erik Oddvar Eriksen

Professor
Bilde av Erik Oddvar Eriksen
English version of this page
Telefon 22 85 88 70
Mobiltelefon 909 58 187
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring (governance), offentlig politikk og europeisk integrasjon. Hans interesse for legitimt styre har gitt publikasjoner om demokrati i EU, demokratisk styring (governance) og lederskap, statens funksjoner og limitasjoner, deliberativt demokrati, tillit, regional politikk, sikkerhetspolitikk og velferdsstaten.

Bakgrunn

Erik Oddvar Eriksen var ARENAs senterleder fra 2008 til 2020. 

Han har tidligere vært professor ved Universitetet i Tromsø og Universtitetet i Bergen, og professor II  ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Universitetet i Aalborg.

Verv

Erik Oddvar Eriksen har vært medlem av forskningsstyret for Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo siden 2008.

Han har også vært medlem av styret for vitenskapelig råd ved  Stockholms senter for forskning på offentlig sektor (SCORE) siden 1998.

Han er i tillegg er han medlem i redaksjonene til The Open Political Science Journal, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift; Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Ethics & Global Politics, og han er medredaktør for serien Routledge Studies on Democratising Europe.

Prosjekter

Eriksen er koordinator for prosjektet REFLEXDemocracy and Expert Rule: The Quest for Reflexive Legitimacy, finansiert av Norges Forskningsråd (2016-2021). 

Han var leder for prosjektet EuroDiv - Integration and division: Towards a segmented Europe?, som er finansiert av Norges Forskningsråd (2013-2018).

Han er med-leder for underprosjektet "The EU and Global Justice" i prosjektet GLOBUS - Reconsidering European Contributions to Global Justice. GLOBUS er et samarbeidsprosjekt mellom 8 forskningsinstitusjoner over hele verden, er koordinert fra ARENA og finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020.

Eriksen var forskningsleder for det Norges Forskningsråds-finansierte prosjektet EuroTrans - The Transformation and Sustainability of European Political Order (2007-2013).

Han var forskningsleder for det Norges Forskningsråds-finansierte prosjektet NORCONEThe Norwegian Constitution in a Changing European Context (2011-2013).

Eriksen var vitenskapelig koordinator for det EU-finansierte prosjektet RECON - Reconstituting Democracy in Europe, et samarbeidsprosjekt mellom 21 partnere i 12 europeiske land og New Zealand. Prosjektet løp fra 2007 gjennom 2011, og ble finansiert av EU-kommisjonens sjette rammeprogram.

Han hadde også det vitenskapelige ansvaret for CIDEL - Citizenship and Democratic Legitimacy in the European Union; et samarbeidsprosjekt mellom 10 partnere i seks europeiske land, finansiert av EU-kommisjonens femte rammeprogram (1998-2002).

Curriculum vitae (pdf)

Emneord: Demokrati, Politisk teori, Governance, Legitimitet, Offentlig politikk, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU, Brexit, EØS-avtalen
Publisert 30. juli 2010 09:44 - Sist endret 2. okt. 2020 12:07