English version of this page

The Post-Crisis Legitimacy of the European Union (PLATO) (avsluttet)

En rekke kriser har skapt nye legitimitetsutfordringer for EU. Har EUs svar på disse krisene vært legitime? Tjue europeiske partnere tar for seg disse spørsmålene i PhD-nettverket PLATO, som koordineres av ARENA.

Sainte Geneviève-biblioteket i Paris (foto: John Towner / Unsplash.com)

Om prosjektet

PLATO er et EU-finansiert doktorgradsnettverk som koordineres av Prof. Christopher Lord ved ARENA. Det består av ni universitetspartnere og elleve partnere fra andre sektorer: tenketanker, NGO-er, konsulentbransje, media og karriereutvikling. PLATO har rekruttert 15 PhD-er som sammen med seniorforskere fra nettverket foretar en felles tverrfaglig studie av krise og legitimitet i EU. 

Les mer om prosjektet på ARENAs engelske prosjektsider.

Prosjektet er finansiert gjennom EUs Horisont 2020-program, og varer fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. 

Emneord: Europeisk integrasjon, Legitimitet, EU, Demokrati, Politisk teori
Publisert 17. jan. 2017 10:32 - Sist endret 12. juli 2021 14:55

Kontakt

Koordinator

Christopher Lord

ARENA Senter for europaforskning
Universitetet i Oslo

PLATO nettside