Jarle Trondal

Professor
Bilde av Jarle Trondal
English version of this page
Telefon 22 85 87 00 (ARENA) / 38 14 15 61 (UiA)
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jarle Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, EU generelt, EU som politisk system, administrativ integrasjon og endring, EU/EØS og Norge, Europakommisjonen og EU committee governance.

Bakgrunn

Trondal tok sin doktorgrad ved universitetet i Oslo, ARENA (2001). Hans doktoravhandling omhandlet administrativ integrasjon mellom EU-institusjoner og innenlandsk offentlig administrasjon gjennom EU-komiteer. Han er for tiden professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, i tillegg til sin stilling ved ARENA. Han har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP).

Priser

2009: Pris for årets beste artikkel, Norwegian Journal of Political Science

2004: Vincent Wright-prisen for beste artikkel publisert i West European Politics

Stillinger

2010-nåværende: Leder for PhD-programmet i Offentlig administrasjon, Universitetet i Agder.

2006-nåværende: Professor, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag,  Universitetet i Agder.

2010-2015: Honorary Professor, Institutt for statsvitenskap, Københavns Universitet

2002-2006: Førsteamenuensis, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Høyskolen i Agder

2001-2002: Seniorforsker, NIFU-STEP

1996-2001: Stipendiat ved ARENA, Universitetet i Oslo

Prosjekter

Jarle Trondal har tidligere deltatt i forskningsprosjektene NORCONE - The Norwegian Constitution in a Changing European Context, og EuroTrans - The Transformation and Sustainability of the European Political Order, begge finansiert av Norges forskningsråd.

Ved Universitetet i Agder har Trondal tidligere koordinert forskningsprosjektet DISC – Dynamics of International Executive Institutions,  også dette finansiert av Norges Forskningsrådand. For tiden arbeider han med koordineringen av prosjektet COMPOL – The Rise of Common Political Order, finansiert av Ugland Industries.

Curriculum vitae (PDF)

oppdatert februar 2018

Emneord: Offentlig administrasjon, EØS-avtalen, EU-kommisjonen, Administrativ integrasjon, EU-byråer, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

Egeberg, M. and J. Trondal (forthcoming) An Organizational Approach to Public Governance. Oxford: Oxford University Press.

Trondal, J. (ed.) (2017) The Rise of Common Political Order. Cheltenham: Edward Elgar.

Ansell, C., J. Trondal and M. Ogard (eds.) (2017) Governance in Turbulent Times. Oxford: Oxford University Press.

Bauer, M.W. and J. Trondal (eds.) (2015) The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Trondal, J. (2010) An Emergent European Executive Order. Oxford: Oxford University Press.

Sverdrup, U. and J. Trondal (eds.) (2008) The Organizational Dimension of Politics. Bergen: Fagbokforlaget.

 • af Malmborg, Frans August Runo & Trondal, Jarle (2021). Discursive framing and organizational venues: mechanisms of artificial intelligence policy adoption. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  s 1- 20 . doi: 10.1177/00208523211007533 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (2021). A Differentiated European Union, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 40.  s 687 - 706
 • Kjøndal, Kjerstin Lianes & Trondal, Jarle (2021). Dynamics of agency governance: Evidence from the Nuclear safety sector. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/09520767211019575 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Newsome, Akasemi; Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2021). The Migration Crisis : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 24.  s 443 - 448
 • Trondal, Jarle; Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2021). Brexit : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 28.  s 507 - 510
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (2021). Crisis and The EU Foreign and Security Policy : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 31.  s 545 - 552
 • Trondal, Jarle; Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2021). Crisis, Continuity, and Change in European Union Institutions : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 12.  s 231 - 237
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (2021). European Union Crisis : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 1.  s 3 - 47
 • Newsome, Akasemi; Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2021). The Financial Crisis : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 20.  s 375 - 380
 • Newsome, Akasemi; Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2021). The Legitimacy Crisis : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 36.  s 619 - 625
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (2021). Theoretical Approaches to Crisis : An Introduction, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 2.  s 51 - 60
 • Trondal, Jarle (2021). Organizational Theory, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  Chapter 8.  s 153 - 171
 • Trondal, Jarle (2021). Public Administration, Turbulence, and the European Union, In Finn Laursen (ed.),  The Oxford Encyclopedia of European Union Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190856427.  Chapter 42.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2020). The Organizational Basis for Public Governance, In William R. Thompson (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190228637.  Chapter 29.
 • Leruth, Benjamin; Trondal, Jarle & Gänzle, Stefan (2020). Party Positions on Differentiated European Integration in the Nordic Countries : Growing Together, Growing Apart?. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  8(4), s 420- 430 . doi: 10.17645/pag.v8i4.3353 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2020). The Commission’s informal agenda-setting in the CFSP. Agenda leadership, coalition-building, and community framing. Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  18, s 944- 962 . doi: 10.1057/s41295-020-00218-1
 • Stie, Anne Elisabeth & Trondal, Jarle (2020). Introducing the Study of Nordic Cooperation. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  8(4), s 332- 341 . doi: 10.17645/pag.v8i4.3726 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tieku, Thomas; Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2020). People who run African affairs: Staffing and recruitment in the African Union Commission. The Journal of Modern African Studies.  ISSN 0022-278X.  58(3), s 461- 481 . doi: 10.1017/S0022278X20000270
 • Trondal, Jarle (2020). Public administration and the study of political order: Towards a framework for analysis. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  8(4), s 120- 130 . doi: 10.17645/pag.v8i4.3264 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle; Haslerud, Gjermund & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2020). The Robustness of National Agency Governance in Integrated Administrative Systems: Evidence from a large-scale study. Public Administration Review.  ISSN 0033-3352. . doi: 10.1111/puar.13309 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel?. Revue Internationale des Sciences Administratives.  ISSN 0303-965X.  85(2), s 257- 273 . doi: 10.3917/risa.852.0257
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  85(2), s 247- 263 . doi: 10.1177/0020852317691342 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst, I: Jon Paschen Knudsen & Torunn Lauvdal (red.),  Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632571.  Kapittel 3.  s 75 - 98 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (2019). Conclusion: whither differentiated (dis)integration in a ´post-Brexit-era´?, In Stefan Gänzle; Benjamin Leruth & Jarle Trondal (ed.),  Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era.  Routledge.  ISBN 978-0-367-13530-0.  Chapter 14.  s 237 - 248
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (2019). Differentiation, differentiated integration and disintegration in a ´post-Brexit-era´, In Stefan Gänzle; Benjamin Leruth & Jarle Trondal (ed.),  Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era.  Routledge.  ISBN 978-0-367-13530-0.  Chapter 1.  s 1 - 18
 • Gänzle, Stefan; Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). ‘Not So Different After All.’ Governance and Behavioral Dynamics in the Commission of the Economic Community of West African States (ECOWAS). Journal of International Organization Studies.  ISSN 2191-2556.  IX(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gänzle, Stefan; Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). The ECOWAS Commission and the making of regional order in West Africa: Intersecting logics in international public administration, In Katharina Coleman; Markus Kornprobst & Annette Seebers (ed.),  Diplomacy and Borderlands. African Agency at the Intersection of Orders.  Routledge.  ISBN 978-0-367-27332-3.  6.  s 130 - 152
 • Leruth, Benjamin; Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2019). Differentiated Integration and Disintegration in the EU after Brexit: Risks versus Opportunities. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  57(6), s 1383- 1394 . doi: 10.1111/jcms.12957 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leruth, Benjamin; Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2019). Exploring Differentiated Disintegration in a Post-Brexit European Union. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  57(5), s 1013- 1030 . doi: 10.1111/jcms.12869 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle (2019). Public administration sustainability and its organizational basis. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523.  s 1- 17 . doi: 10.1177/0020852319869430 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). Governing European Affairs: Lessons from Norwegian Ministries. World Political Science.  ISSN 2363-4782.  15(1), s 1- 23 . doi: 10.1515/wps-2019-0001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). Governing a ´post-Brexit´ Europe and the case of Norway: integration without membership in an affiliated state, In Stefan Gänzle; Benjamin Leruth & Jarle Trondal (ed.),  Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era.  Routledge.  ISBN 978-0-367-13530-0.  Chapter 10.  s 164 - 181
 • Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund & Trondal, Jarle (2018). European integration and the administrative state. A longitudinal study on self-reinforcing administrative bias. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  s 1- 23 . doi: 10.1080/13501763.2018.1520913 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund & Trondal, Jarle (2018). Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  34, s 46- 64 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2018-02-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle; Murdoch, Zuzana & Geys, Benny (2018). How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions.  ISSN 0952-1895.  31(1), s 85- 101 . doi: 10.1111/gove.12269 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2017). Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)?. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  55(4), s 675- 690 . doi: 10.1111/jcms.12525 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2017). Integrating nascent organisations. On the settlement of the European External Action Service. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  39(1), s 33- 47 . doi: 10.1080/07036337.2016.1241246 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle (2017). A research agenda of international public administration, In Jarle Trondal (ed.),  The Rise of Common Political Order.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-499-9.  Chapter 2.  s 35 - 48
 • Trondal, Jarle (2017). Bureaucratic Structure, In Ali Farazmand (ed.),  Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017.  Springer.  ISBN 978-3-319-31816-5.  B.  s 1 - 7
 • Trondal, Jarle (2017). Conceptualizing common political order: an introduction, In Jarle Trondal (ed.),  The Rise of Common Political Order.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-499-9.  chapter 1.  s 1 - 33
 • Trondal, Jarle (2017). Public Administration of the European Union, In William R. Thompson (ed.),  The Oxford Research Encyclopedia of Politics.  Oxford University Press.  ISBN 9780190228637.  1.  s 1 - 25
 • Trondal, Jarle (2017). The rise of independent supranational administration: the case of the European Union administration, In Jarle Trondal (ed.),  The Rise of Common Political Order.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-499-9.  Chapter 4.  s 49 - 68
 • Trondal, Jarle (2017). The rise of international public administration: observations from the International Atomic Energy Agency, In Jarle Trondal (ed.),  The Rise of Common Political Order.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-499-9.  Chapter 3.  s 69 - 91
 • Trondal, Jarle & Anchrit, Wille (2017). The European Ombudsman: a resilient institution in a turbulent, evolving administrative order, In Herwig Hofmann & Jacques Ziller (ed.),  Accountability in the EU.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367304.  Kapittel 2.  s 28 - 52
 • Trondal, Jarle & Ansell, Christopher (2017). Governing Turbulence: An Organizational-Institutional Agenda. Perspectives on Public Management and Governance.  ISSN 2398-4910.  s 1- 15 . doi: 10.1093/ppmgov/gvx013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle & Bauer, Michael W. (2017). Conceptualizing the European multilevel administrative order: capturing variation in the European administrative system. European Political Science Review.  ISSN 1755-7739.  9(1), s 73- 94 . doi: 10.1017/S1755773915000223 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Trondal, Jarle; Wille, Anchrit & Stie, Anne Elisabeth (2017). The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman, In Jarle Trondal (ed.),  The Rise of Common Political Order.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-499-9.  Chapter 5.
 • Ansell, Christopher; Levi-Faur, David & Trondal, Jarle (2016). An Organizational-Institutional Approach to Governance, In Jarle Trondal; Christopher Ansell & Morten Øgård (ed.),  Governance in Turbulent Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0198739517.  Chapter 2.  s 27 - 54
 • Ansell, Christopher & Trondal, Jarle (2016). Coping with Turbulence, In Jarle Trondal; Christopher Ansell & Morten Øgård (ed.),  Governance in Turbulent Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0198739517.  Chapter 13.  s 285 - 302
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory, In Christopher Ansell & Jacob Torfing (ed.),  Handbook on Theories of Governance.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782548492.  ch. 2.  s 32 - 45
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  94(3), s 579- 592 . doi: 10.1111/padm.12236
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management.  ISSN 1358-3883.  22(3), s 231- 248 . doi: 10.1080/13583883.2016.1196235 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjøndal, Kjerstin Lianes & Trondal, Jarle (2016). Internasjonale organisasjoner og byråkratiets uavhengighet - Observasjoner fra det Internasjonale Atomenergibyrået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745. . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-02
 • Kjøndal, Kjerstin Lianes & Trondal, Jarle (2016). Internasjonale organisasjoner og byråkratiets uavhengighet. Observasjoner fra det Internasjonale Atomenergibyrået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  32(3), s 243- 264 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-02
 • Murdoch, Zuzana; Trondal, Jarle & Geys, Benny (2016). Representative bureaucracy and seconded national government officials in the European Commission. Regulation & Governance.  ISSN 1748-5983.  10(4), s 335- 349 . doi: 10.1111/rego.12089 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle (2016). Advances to the study of international Public administration. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  23(7), s 1097- 1108 . doi: 10.1080/13501763.2016.1168982 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trondal, Jarle (2016). Governance in Turbulent Administrative Systems, In Jarle Trondal; Christopher Ansell & Morten Øgård (ed.),  Governance in Turbulent Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0198739517.  Chapter 7.  s 159 - 180
 • Trondal, Jarle (2016). La autoomìa de las organizaciones internacionales burocràtias: Un argumento desde la teorià de la organizacòn, I: Laura Zamudio; David Arelladno & Jorge Culebro (red.),  Puentas, Fronteras y murallas disciplinatias. En torno a las organizaciones internacionales.  Centro de investigacion y decencia economicas.  ISBN 9786079367558.  II.  s 63 - 90
 • Trondal, Jarle (2016). Organized Turbulence, In Jarle Trondal; Christopher Ansell & Morten Øgård (ed.),  Governance in Turbulent Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0198739517.  Chapter 3.  s 55 - 76
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (2016). Turbulent Governance, In Jarle Trondal; Christopher Ansell & Morten Øgård (ed.),  Governance in Turbulent Times.  Oxford University Press.  ISBN 978-0198739517.  Chapter 1.  s 1 - 26
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2016). La autonomia de las organizaciones internacionales burocráticas: Un argumento desde la teoría de la organización, I: Laura Zamudio; David Arelladno & Jorge Culebro (red.),  Puentas, Fronteras y murallas disciplinatias. En torno a las organizaciones internacionales.  Centro de investigacion y decencia economicas.  ISBN 9786079367558.  Chapter III.  s 63 - 89
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2015). The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  Chapter 13.  s 227 - 245
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2015). The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  Chapter 19.  s 329 - 348
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). National administrative sovereignty – under pressure, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  The European Union's non-members: Independence under hegemony?.  Routledge.  ISBN 9781138922457.  10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (ed.) (2021). The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8. Vis sammendrag
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Rosén, Guri & Trondal, Jarle (2020). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215042787.  230 s.
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (ed.) (2019). Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era. Routledge.  ISBN 978-0-367-13530-0.  257 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Trondal, Jarle (2018). Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029245.  168 s.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2018). An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design. Oxford University Press.  ISBN 0198825072.  192 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trondal, Jarle & Rosen, Guri (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02634-3.  219 s.
 • Trondal, Jarle (ed.) (2017). The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-78643-499-9.  251 s.
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (ed.) (2016). Governance in Turbulent Times. Oxford University Press.  ISBN 978-0198739517.  397 s.
 • Bauer, Michael W. & Trondal, Jarle (ed.) (2015). The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gänzle, Stefan; Trondal, Jarle & Tieku, Thomas (2021). What does the African Union’s recruitment and staffing mean for good international governance?. Africa at LSE.
 • Bach, Tobias; Trondal, Jarle & Aars, Jacob (2020). Kampen mot surveymonsteret begynner. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 56- 59 Vis sammendrag
 • Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2020). The International Public Administration Turn in International Studies: Dissecting the Behavioral Logics of African Union Commission Staff. Paper prepared for presentation at ECPR virtual conference, August 24-28, 2020..
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2020). EU vil komme styrket ut av koronakrisen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2020). Hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen. Det hevdes ofte at EU er på sammenbruddets rand. Men stemmer det?. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2-3), s 142- 148 Vis sammendrag
 • Trondal, Jarle (2020). Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  30(2), s 30- 33
 • Trondal, Jarle (2020). Europeisk integrasjon, offentlig forvaltning og statsvitenskapen. Refleksjoner i lys av koronakrisen. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  36(1), s 34- 43 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2936-2020-01-03 Vis sammendrag
 • Trondal, Jarle; Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2020). What previous crises tell us about the likely impact of Covid-19 on the EU. EUROPP - European Politics and Policy.
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2020). Koronakrisen suspenderer moderne styringsformer. Fædrelandsvennen.  ISSN 0805-3790.  (1909)
 • Gänzle, Stefan; Tieku, Thomas & Trondal, Jarle (2019). International workshop: Staffing Regional Organizations in the Global South.
 • Trondal, Jarle (2019, 20. januar). Gigantfusjon skaper hodebry i EU: Uro for kinesisk konkurranse. [Internett].  E24.
 • Trondal, Jarle; Gänzle, Stefan & Leruth, Benjamin (2019). Why differentiated integration and disintegration will shape post-Brexit Europe. EUROPP - European Politics and Policy.
 • Trondal, Jarle (2018, 27. november). Derfor strides de om EØS-avtalen.  Dagsavisen.
 • Trondal, Jarle (2018, 15. november). Dette betyr brexit-avtalen for Norge.  VG.
 • Trondal, Jarle (2018). Politikkens organisering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  34(3), s 143- 151 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2017). “The ECOWAS Commission and Its Impact on Regional Integration in Western Africa”.
 • Renå, Helge & Trondal, Jarle (2017). Slik vinnes kampen mot surveymonsteret. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  12(1)
 • Trondal, Jarle (2017). Governance in turbulent times: Europe's integrated administrative system.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Working Papers. 3.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.
 • Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2016). The African Union Commission: Shaping Regional Integration.
 • Trondal, Jarle (2016). Dissecting International Public Administration. ARENA Working Papers. 2.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). Agencification, In Elisabeth Abdelgawad & Helene Michel (ed.),  Dictionary of European Actors.  Larcier.  ISBN 9782804479602.  A.  s 17-20
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). EUs flernivåforvaltning. Mot en felles europeisk forvaltning?.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2015). Managing mergers - governing Institutional integration.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2010 15:30 - Sist endret 8. okt. 2019 13:44