Jarle Trondal

Professor
Bilde av Jarle Trondal
English version of this page
Telefon 22 85 87 00 (ARENA) / 38 14 15 61 (UiA)
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jarle Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, EU generelt, EU som politisk system, administrativ integrasjon og endring, EU/EØS og Norge, Europakommisjonen og EU committee governance.

Bakgrunn

Trondal tok sin doktorgrad ved universitetet i Oslo, ARENA (2001). Hans doktoravhandling omhandlet administrativ integrasjon mellom EU-institusjoner og innenlandsk offentlig administrasjon gjennom EU-komiteer. Han er for tiden professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, i tillegg til sin stilling ved ARENA. Han har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP).

Priser

2009: Pris for årets beste artikkel, Norwegian Journal of Political Science

2004: Vincent Wright-prisen for beste artikkel publisert i West European Politics

Stillinger

2010-nåværende: Leder for PhD-programmet i Offentlig administrasjon, Universitetet i Agder.

2006-nåværende: Professor, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag,  Universitetet i Agder.

2010-2015: Honorary Professor, Institutt for statsvitenskap, Københavns Universitet

2002-2006: Førsteamenuensis, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Høyskolen i Agder

2001-2002: Seniorforsker, NIFU-STEP

1996-2001: Stipendiat ved ARENA, Universitetet i Oslo

Prosjekter

Jarle Trondal har tidligere deltatt i forskningsprosjektene NORCONE - The Norwegian Constitution in a Changing European Context, og EuroTrans - The Transformation and Sustainability of the European Political Order, begge finansiert av Norges forskningsråd.

Ved Universitetet i Agder har Trondal tidligere koordinert forskningsprosjektet DISC – Dynamics of International Executive Institutions,  også dette finansiert av Norges Forskningsrådand. For tiden arbeider han med koordineringen av prosjektet COMPOL – The Rise of Common Political Order, finansiert av Ugland Industries.

Curriculum vitae (PDF)

oppdatert februar 2018

Emneord: Offentlig administrasjon, EØS-avtalen, EU-kommisjonen, Administrativ integrasjon, EU-byråer, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

Egeberg, M. and J. Trondal (forthcoming) An Organizational Approach to Public Governance. Oxford: Oxford University Press.

Trondal, J. (ed.) (2017) The Rise of Common Political Order. Cheltenham: Edward Elgar.

Ansell, C., J. Trondal and M. Ogard (eds.) (2017) Governance in Turbulent Times. Oxford: Oxford University Press.

Bauer, M.W. and J. Trondal (eds.) (2015) The Palgrave Handbook of the European Administrative System. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Trondal, J. (2010) An Emergent European Executive Order. Oxford: Oxford University Press.

Sverdrup, U. and J. Trondal (eds.) (2008) The Organizational Dimension of Politics. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Trondal, Jarle (2021). Organising and Governing Governmental Institutions . I Pinheiro, Romulo & Trondal, Jarle (Red.), Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3532-2.
 • Trondal, Jarle (2021). Administrative Structures of Multilevel Governance. I Benz, Arthur (Red.), A Research Agenda for Multilevel Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78990 836 7.
 • Trondal, Jarle & Pinheiro, Romulo (2021). PUBLIC ORGANISATIONS AND THE STUDY OF CONTEMPORARY POLITICS. I Pinheiro, Romulo & Trondal, Jarle (Red.), Organizing and Governing Governmental Institutions. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3532-2.
 • Kjøndal, Kjerstin Lianes & Trondal, Jarle (2021). Dynamics of agency governance: Evidence from the Nuclear safety sector. Public Policy and Administration. ISSN 0952-0767. doi: 10.1177/09520767211019575. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle (2021). Public Administration, Turbulence, and the European Union. I Laursen, Finn (Red.), The Oxford Encyclopedia of European Union Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190856427.
 • af Malmborg, Frans August Runo & Trondal, Jarle (2021). Discursive framing and organizational venues: mechanisms of artificial intelligence policy adoption. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. s. 1–20. doi: 10.1177/00208523211007533. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (2021). A Differentiated European Union. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 687–706. doi: 10.1007/978-3-030-51791-5_40.
 • Newsome, Akasemi; Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2021). The Legitimacy Crisis : An Introduction. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 619–625. doi: 10.1007/978-3-030-51791-5_36.
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (2021). Crisis and The EU Foreign and Security Policy : An Introduction. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 545–552. doi: 10.1007/978-3-030-51791-5_31.
 • Trondal, Jarle; Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2021). Brexit : An Introduction . I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 507–510. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_28.
 • Newsome, Akasemi; Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2021). The Migration Crisis : An Introduction . I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 443–448. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_24.
 • Newsome, Akasemi; Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2021). The Financial Crisis : An Introduction . I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 375–380. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_20.
 • Trondal, Jarle; Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2021). Crisis, Continuity, and Change in European Union Institutions : An Introduction. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 231–237. doi: 10.1007/978-3-030-51791-5_12.
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (2021). Theoretical Approaches to Crisis : An Introduction. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 51–60. doi: 10.1007/978-3-030-51791-5_2.
 • Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (2021). European Union Crisis : An Introduction. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 3–47. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-51791-5_1.
 • Trondal, Jarle (2021). Organizational Theory. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 153–171. doi: 10.1007/978-3-030-51791-5_8.
 • Tieku, Thomas; Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2020). People who run African affairs: Staffing and recruitment in the African Union Commission. The Journal of Modern African Studies. ISSN 0022-278X. 58(3), s. 461–481. doi: 10.1017/S0022278X20000270.
 • Trondal, Jarle (2020). Public administration and the study of political order: Towards a framework for analysis. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 8(4), s. 120–130. doi: 10.17645/pag.v8i4.3264. Fulltekst i vitenarkiv
 • Leruth, Benjamin; Trondal, Jarle & Gänzle, Stefan (2020). Party Positions on Differentiated European Integration in the Nordic Countries : Growing Together, Growing Apart? Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 8(4), s. 420–430. doi: 10.17645/pag.v8i4.3353. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stie, Anne Elisabeth & Trondal, Jarle (2020). Introducing the Study of Nordic Cooperation. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 8(4), s. 332–341. doi: 10.17645/pag.v8i4.3726. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle; Haslerud, Gjermund & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2020). The Robustness of National Agency Governance in Integrated Administrative Systems: Evidence from a large-scale study. Public Administration Review. ISSN 0033-3352. doi: 10.1111/puar.13309. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2020). The Organizational Basis for Public Governance. I Thompson, William R. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190228637. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1491.
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2020). The Commission’s informal agenda-setting in the CFSP. Agenda leadership, coalition-building, and community framing. Comparative European Politics. ISSN 1472-4790. 18, s. 944–962. doi: 10.1057/s41295-020-00218-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (2019). Conclusion: whither differentiated (dis)integration in a ´post-Brexit-era´? I Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (Red.), Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era. Routledge. ISSN 978-0-367-13530-0. s. 237–248. doi: 10.4324/9780429026959-14.
 • Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). Governing a ´post-Brexit´ Europe and the case of Norway: integration without membership in an affiliated state. I Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (Red.), Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era. Routledge. ISSN 978-0-367-13530-0. s. 164–181. doi: 10.4324/9780429026959-10.
 • Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (2019). Differentiation, differentiated integration and disintegration in a ´post-Brexit-era´. I Gänzle, Stefan; Leruth, Benjamin & Trondal, Jarle (Red.), Differentiated Integration and Disintegration in a Post-Brexit Era. Routledge. ISSN 978-0-367-13530-0. s. 1–18. doi: 10.4324/9780429026959-1.
 • Gänzle, Stefan; Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). The ECOWAS Commission and the making of regional order in West Africa: Intersecting logics in international public administration. I Coleman, Katharina; Kornprobst, Markus & Seebers, Annette (Red.), Diplomacy and Borderlands. African Agency at the Intersection of Orders. Routledge. ISSN 978-0-367-27332-3. s. 130–152. doi: 10.4324/9780429296147-7.
 • Leruth, Benjamin; Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2019). Differentiated Integration and Disintegration in the EU after Brexit: Risks versus Opportunities. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 57(6), s. 1383–1394. doi: 10.1111/jcms.12957. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle (2019). Public administration sustainability and its organizational basis. International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. s. 1–17. doi: 10.1177/0020852319869430. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild S (2019). Reformer i UH-sektoren. Det muliges kunst. I Knudsen, Jon Paschen & Lauvdal, Torunn (Red.), Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632571. s. 75–98. doi: 10.23865/noasp.73. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Le recrutement au merite favorise la bonne gouvernance: comment les agences de l’Union europeenne recrutent-elles leur personnel? Revue Internationale des Sciences Administratives. ISSN 0303-965X. 85(2), s. 257–273. doi: 10.3917/risa.852.0257.
 • Leruth, Benjamin; Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2019). Exploring Differentiated Disintegration in a Post-Brexit European Union. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 57(5), s. 1013–1030. doi: 10.1111/jcms.12869. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). Governing European Affairs: Lessons from Norwegian Ministries. World Political Science. ISSN 2363-4782. 15(1), s. 1–23. doi: 10.1515/wps-2019-0001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gänzle, Stefan; Trondal, Jarle & Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund (2019). ‘Not So Different After All.’ Governance and Behavioral Dynamics in the Commission of the Economic Community of West African States (ECOWAS) . Journal of International Organization Studies. ISSN 2191-2556. IX(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2019). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel? International Review of Administrative Sciences. ISSN 0020-8523. 85(2), s. 247–263. doi: 10.1177/0020852317691342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund & Trondal, Jarle (2018). Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 34, s. 46–64. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2018-02-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund & Trondal, Jarle (2018). European integration and the administrative state. A longitudinal study on self-reinforcing administrative bias . Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. s. 1–23. doi: 10.1080/13501763.2018.1520913. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle; Murdoch, Zuzana & Geys, Benny (2018). How pre- and post-recruitment factors shape role perceptions of European Commission officials. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. ISSN 0952-1895. 31(1), s. 85–101. doi: 10.1111/gove.12269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle & Ansell, Christopher (2017). Governing Turbulence: An Organizational-Institutional Agenda. Perspectives on Public Management and Governance. ISSN 2398-4910. s. 1–15. doi: 10.1093/ppmgov/gvx013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle; Wille, Anchrit & Stie, Anne Elisabeth (2017). The rise of international accountability institutions: the case of the European Parliament and the European Ombudsman. I Trondal, Jarle (Red.), The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-499-9. doi: 10.4337/9781786435002.00013.
 • Trondal, Jarle (2017). The rise of independent supranational administration: the case of the European Union administration. I Trondal, Jarle (Red.), The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-499-9. s. 49–68. doi: 10.4337/9781786435002.00012.
 • Trondal, Jarle (2017). The rise of international public administration: observations from the International Atomic Energy Agency. I Trondal, Jarle (Red.), The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-499-9. s. 69–91. doi: 10.4337/9781786435002.00011.
 • Trondal, Jarle (2017). A research agenda of international public administration. I Trondal, Jarle (Red.), The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-499-9. s. 35–48.
 • Trondal, Jarle (2017). Conceptualizing common political order: an introduction. I Trondal, Jarle (Red.), The Rise of Common Political Order. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78643-499-9. s. 1–33. doi: 10.4337/9781786435002.00008.
 • Trondal, Jarle & Anchrit, Wille (2017). The European Ombudsman: a resilient institution in a turbulent, evolving administrative order. I Hofmann, Herwig & Ziller, Jacques (Red.), Accountability in the EU. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785367304. s. 28–52.
 • Trondal, Jarle (2017). Bureaucratic Structure. I Farazmand, Ali (Red.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance 2017. Springer. ISSN 978-3-319-31816-5. s. 1–7. doi: 10.1007/978-3-319-31816-5_643-1.
 • Trondal, Jarle (2017). Public Administration of the European Union. I Thompson, William R. (Red.), The Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. ISSN 9780190228637. s. 1–25. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.187.
 • Trondal, Jarle & Bauer, Michael W. (2017). Conceptualizing the European multilevel administrative order: capturing variation in the European administrative system. European Political Science Review. ISSN 1755-7739. 9(1), s. 73–94. doi: 10.1017/S1755773915000223. Fulltekst i vitenarkiv
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2017). Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)? Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 55(4), s. 675–690. doi: 10.1111/jcms.12525. Fulltekst i vitenarkiv
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2017). Integrating nascent organisations. On the settlement of the European External Action Service. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 39(1), s. 33–47. doi: 10.1080/07036337.2016.1241246. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kjøndal, Kjerstin Lianes & Trondal, Jarle (2016). Internasjonale organisasjoner og byråkratiets uavhengighet - Observasjoner fra det Internasjonale Atomenergibyrået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-02.
 • Murdoch, Zuzana; Trondal, Jarle & Geys, Benny (2016). Representative bureaucracy and seconded national government officials in the European Commission. Regulation & Governance. ISSN 1748-5983. 10(4), s. 335–349. doi: 10.1111/rego.12089. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ansell, Christopher & Trondal, Jarle (2016). Coping with Turbulence. I Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (Red.), Governance in Turbulent Times. Oxford University Press. ISSN 978-0198739517. s. 285–302. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198739517.003.0013.
 • Trondal, Jarle (2016). Governance in Turbulent Administrative Systems. I Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (Red.), Governance in Turbulent Times. Oxford University Press. ISSN 978-0198739517. s. 159–180. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198739517.003.0007.
 • Trondal, Jarle (2016). Organized Turbulence. I Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (Red.), Governance in Turbulent Times. Oxford University Press. ISSN 978-0198739517. s. 55–76. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198739517.003.0003.
 • Ansell, Christopher; Levi-Faur, David & Trondal, Jarle (2016). An Organizational-Institutional Approach to Governance. I Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (Red.), Governance in Turbulent Times. Oxford University Press. ISSN 978-0198739517. s. 27–54. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198739517.003.0002.
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (2016). Turbulent Governance. I Trondal, Jarle; Ansell, Christopher & Øgård, Morten (Red.), Governance in Turbulent Times. Oxford University Press. ISSN 978-0198739517. s. 1–26. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780198739517.003.0001.
 • Kjøndal, Kjerstin Lianes & Trondal, Jarle (2016). Internasjonale organisasjoner og byråkratiets uavhengighet. Observasjoner fra det Internasjonale Atomenergibyrået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 32(3), s. 243–264. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-02.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory. I Ansell, Christopher & Torfing, Jacob (Red.), Handbook on Theories of Governance. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781782548492. s. 32–45.
 • Frølich, Nicoline; Trondal, Jarle; Caspersen, Joakim & Reymert, Ingvild (2016). Managing mergers – governancing institutional integration. Tertiary Education and Management. ISSN 1358-3883. 22(3), s. 231–248. doi: 10.1080/13583883.2016.1196235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle (2016). Advances to the study of international Public administration. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 23(7), s. 1097–1108. doi: 10.1080/13501763.2016.1168982. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2016). La autonomia de las organizaciones internacionales burocráticas: Un argumento desde la teoría de la organización. I Zamudio, Laura; Arelladno, David & Culebro, Jorge (Red.), Puentas, Fronteras y murallas disciplinatias. En torno a las organizaciones internacionales. Centro de investigacion y decencia economicas. ISSN 9786079367558. s. 63–89.
 • Trondal, Jarle (2016). La autoomìa de las organizaciones internacionales burocràtias: Un argumento desde la teorià de la organizacòn. I Zamudio, Laura; Arelladno, David & Culebro, Jorge (Red.), Puentas, Fronteras y murallas disciplinatias. En torno a las organizaciones internacionales. Centro de investigacion y decencia economicas. ISSN 9786079367558. s. 63–90.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Pintsch, Anne; Trondal, Jarle; Andersen, Johan Erik; Avramovic, Aleksandar & Bugyi, László (2021). Demokratisk Tilbakegang Fortsetter i Europa. Fædrelandsvennen. s. 23–23.
 • Gänzle, Stefan; Pinheiro, Romulo Teixeira & Trondal, Jarle (2021). UiA i ny universitetsallianse, "FORTHEM". Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Bach, Tobias; Trondal, Jarle & Aars, Jacob (2021). Tilfreds med jobben. Stat og styring. ISSN 0803-0103.
 • Stie, Anne Elizabeth & Trondal, Jarle (2021). Et levende nordisk samarbeid - mer enn en prateklubb. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Gänzle, Stefan; Trondal, Jarle & Tieku, Thomas (2021). What does the African Union’s recruitment and staffing mean for good international governance? Africa at LSE.
 • Trondal, Jarle & Veggeland, Frode (2020). Koronakrisen suspenderer moderne styringsformer. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2020). EU vil komme styrket ut av koronakrisen. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2020). The International Public Administration Turn in International Studies: Dissecting the Behavioral Logics of African Union Commission Staff. Paper prepared for presentation at ECPR virtual conference, August 24-28, 2020.
 • Bach, Tobias; Trondal, Jarle & Aars, Jacob (2020). Kampen mot surveymonsteret begynner. Stat og styring. ISSN 0803-0103. s. 56–59.
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2020). Hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen. Det hevdes ofte at EU er på sammenbruddets rand. Men stemmer det? . Samtiden. ISSN 0036-3928. s. 142–148.
 • Trondal, Jarle (2020). Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(2), s. 30–33.
 • Trondal, Jarle; Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2020). What previous crises tell us about the likely impact of Covid-19 on the EU. EUROPP - European Politics and Policy.
 • Gänzle, Stefan; Tieku, Thomas & Trondal, Jarle (2019). International workshop: Staffing Regional Organizations in the Global South.
 • Trondal, Jarle; Gänzle, Stefan & Leruth, Benjamin (2019). Why differentiated integration and disintegration will shape post-Brexit Europe. EUROPP - European Politics and Policy.
 • Trondal, Jarle (2019). Gigantfusjon skaper hodebry i EU: Uro for kinesisk konkurranse. [Internett]. E24.
 • Trondal, Jarle (2018). Dette betyr brexit-avtalen for Norge. [Avis]. VG.
 • Trondal, Jarle (2018). Derfor strides de om EØS-avtalen. [Avis]. Dagsavisen.
 • Trondal, Jarle (2018). Politikkens organisering. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 34(3), s. 143–151. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2017). “The ECOWAS Commission and Its Impact on Regional Integration in Western Africa”.
 • Trondal, Jarle (2017). Governance in turbulent times: Europe's integrated administrative system.
 • Renå, Helge & Trondal, Jarle (2017). Slik vinnes kampen mot surveymonsteret. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 12(1).
 • Gänzle, Stefan & Trondal, Jarle (2016). The African Union Commission: Shaping Regional Integration.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.
 • Trondal, Jarle (2016). Dissecting International Public Administration. ARENA Centre for Europan Studies Oslo.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Centre for Europan Studies Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2010 15:30 - Sist endret 8. okt. 2019 13:44