English version of this page

Trust in Governance and Regulation in Europe (TiGRE)

TiGRE er et Horisont 2020-finansiert prosjekt som samler ti partneruniversiteter på tvers av Europa i studier av tillit til styring. 

Bildet kan inneholde: arkitektur, bygning, fasade, kommersiell bygning, glass.
Foto: Architecture Studio (CC BY-NC-ND 2.0)

Om prosjektet

TiGRE utarbeider et analytisk rammeverk for studien av tillitsforhold til styring og ledelse. Studien vil se på tillit blant ulike reguleringsaktører, som regulatorer, politiske, administrative og juridiske organer, tjenesteytere og deres interesseorganisasjoner, forbrukere og andre samfunnsinteresser, i tillegg til i befolkningen generelt.

Prosjektets mål er å beskrive og forklare rollen tillit og mistillit har i europeisk regulatorisk styring, og på hvilke måter tillit kan bli vedlikeholdt, reparert og utviklet gjennom administrativ praksis og reform.

Prosjektets nettside

Samarbeid

TiGRE er et samarbeidsprosjekt mellom ti partnerinstitusjoner: 

  • Université de Lausanne, Martino Maggetti
  • Universiteit Antwerpen, Koen Verhoest
  • Insitut Barcelona d'Estudis Internacionalis, Fundacio Privada, Jacint Jordana
  • The Hebrew University of Jerusalem, David Levi-Faur
  • German University of Administrative Sciences, Michael Bauer
  • Aarhus Universitet, Heidi Houlberg Salomonsen
  • Universitetet i Oslo, Tobias Bach og Jarle Trondal
  • Utrecht University, Judith van Erp
  • Akademia Leona Kozminskiego, Anna Pikos
  • SciProm Sarl, Kirsten Leufgen

Finansiering

TiGRE er finansiert av EUs Horisont 2020. 

Prosjektperiode: Januar 2020 - juni 2023. 

 

Publisert 5. des. 2019 11:00 - Sist endret 6. apr. 2022 09:53

Kontakt

Prosjektleder ARENA

Tobias Bach

Forskningsassistent

Silje Marie Thorstensen