Erik O. Eriksens blogg

Erik Oddvar Eriksen er professor og senterleder ved ARENA.

Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring, offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutsetningene for post-nasjonalt demokrati.

På denne bloggen legger han ut innlegg og kronikker fra norske medier, debatter og offentlige forelesninger.

Publisert 23. nov. 2017 16:34

- Også for Norge skaper Brexit uforutsette problemer, skriver ARENA-leder Erik Oddvar Eriksen i sitt nyeste blogginnlegg. 

Publisert 3. feb. 2017 14:04

I sin tale om Brexit 17. januar slo den britiske statsministeren fast at Brexit betyr hard Brexit. Men hadde hun noe valg?

Globe in hand illustration
Publisert 23. jan. 2017 12:06

Norsk olje bidrar til global oppvarming som ødelegger livsgrunnlaget for både dyr og mennesker. Likevel krever vi å få gjøre som vi vil med oljen.

Publisert 22. aug. 2016 12:31

I et innlegg i Bladet Vesterålen, 4. august 2016 vil Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, at ARENA Senter for europaforskning ved UiO skal utrede alternativer til EØS avtalen. Det har vi gjort.

Publisert 6. mai 2016 20:43

Kan britene egentlig velge om de vil melde seg ut av EU den 23. juni?

Niels Treschows Hus, Blindern
Publisert 11. mars 2016 14:50

Flertallet i Underdalsutvalget (ledet av tidligere rektor Arild Underdal), som har utredet ny ledermodell for Universitetet i Oslo, anbefaler at UiO går over til ansatt rektor og ekstern styreleder. I et innlegg i Dagens Næringsliv 1.6.2015 problematiserte vi dagens modell.

Publisert 2. feb. 2016 10:08

Mens vi venter på organisert europeisk handling, blir flyktninger kasteballer mellom stater som verner sine grenser og beskytter sine borgere.

Publisert 14. jan. 2016 10:33

Trengs en verdensstat for å sikre den evige fred eller er en frivillig konføderasjon av stater tilstrekkelig? Begge alternativ er problematiske. Spørsmålet er så om en verdenspolitikk uten verdensregjering er mulig i et flernivåsystem.

Publisert 17. des. 2015 11:06

Kriser fører til mer europeisk integrasjon, sies det gjerne. Selv om dette har vært tilfelle fram til nå, er det ikke sikkert det vil være det framover. Til det er krisene for mange. De avdekker også svakhetene i EU-konstruksjonen.

Bilde av statuen "knotted gun"
Publisert 10. apr. 2015 13:50

Igjen oversvømmes vi av filmer, dokumentarer og bøker om den andre verdenskrig. En kan forstå interessen for «krigen over alle kriger», og behovet for påminnelser om lidelsene og grusomhetene. Men hva så? Hva er lærdommen?

Publisert 26. feb. 2015 11:05

Tilløpene til prinsipielle overlegninger i forbindelse med Grunnlovsjubileet har vært få og spredte. Festtalene og historiefortellingene har dominert.

Publisert 15. jan. 2015 09:48

Det ser ikke ut til at instituttene eller kandidatene tåler den valgkampen som et demokratisk valg krever. Jeg mener det såkalte universitetsdemokratiet ikke er tjent med dette.

Publisert 4. nov. 2014 06:37

4. november 1814 ble Norges Grunnlov endret, Novembergrunnloven undertegnet og Unionen med Sverige inngått. Norges tilknytning til Den europeiske union (EU) er imidlertid mye mer omfattende, men likevel har ikke Grunnloven blitt endret.

Publisert 9. sep. 2014 09:32

Jürgen Habermas, en av verdens mest innflytelsesrike filosofer, kommer til Stavanger 11. september for å holde Holbergforelesning. Tittelen er Demokratiet i Europa. Det dreier seg om Den europeiske unionens problemer med å handtere krisa i eurosonen og hvilken form for føderasjon EU kan utvikle seg til.

Publisert 3. mars 2014 11:00

Norges første europaminister holder ARENA-forelesningen 2014. Vidar Helgesen kommer til Blindern den 4. mars for å snakke om det doble jubileumsåret: Grunnloven 200 år og EØS 20 år. ARENAs forskning viser at Norge har gått i integrasjonsfella.

Publisert 20. jan. 2014 15:21

Grunnloven er ikke bare et symbol, som vi kan feire med stor bravur. Den har både realitet og autonomi. Grunnloven fastlegger politikkens spilleregler: Den definerer den politiske enhet, bestemmer hvem som skal bestemme og begrenser flertallsmakten.

Publisert 7. jan. 2014 11:47

I 2014 feirer vi 200-års jubileum for Grunnloven, samtidig som det er 20 år siden EØS-avtalen ble Norges varige tilknytningsform til Den europeiske union. Erfaringene viser at det er umulig å eksistere i Europa uten på en eller annen måte å bli innvevd i EU.

Publisert 13. des. 2013 09:51

I 2014 markerer Norge 200-årsjubileet for den norske Grunnloven, en av verdens eldste grunnlover. Den feires stort, som en hyllest til folkestyre og demokrati. Men den norske grunnloven av 1814 var ikke demokratisk.

Publisert 9. okt. 2013 12:59

Hele Europa holdt pusten i påvente av valget i Tyskland. Det var som om alle ventet noe nytt, som alle visste ikke kom, men som de likevel måtte fakturere inn.

Publisert 21. juni 2013 13:47

Normative vurderinger må begrunnes, også av historikere.

Publisert 21. juni 2013 13:25

Hvorfor skal barn brukes i nasjonenes tjeneste 17. mai?

Publisert 18. feb. 2013 11:07

Det femårige EuroTrans-prosjektet er nå avsluttet: her er noen resultater.

Publisert 30. nov. 2012 15:12

Forlaget og tenketanken Res Publica har lansert den første tverrvitenskapelige antologien om tillit i Norge, etter initiativ fra Helge Skirbekk og nå avdøde Harald Grimen.

Publisert 2. nov. 2012 11:53

Vi trenger en sterkere kunnskapsstrategi for norsk europapolitikk. De 10 forskningsmiljøene som står bak dette initiativet utfordrer med dette Regjeringen til et "Krafttak for europakunnskap" fram til 2020.

Publisert 25. okt. 2012 09:46

EU er et eksperiment ikke bare i lovbasert styre utenfor nasjonalstaten, men også et forsøk på post-nasjonalt demokrati. Det krever enda mer suverenitetsavståelse.