English version of this page

Erik O. Eriksens blogg

Erik Oddvar Eriksen er professor og senterleder ved ARENA.

Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring, offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutsetningene for post-nasjonalt demokrati.

På denne bloggen legger han ut innlegg og kronikker fra norske medier, debatter og offentlige forelesninger.

Bilde av høyrevridde politikere i europaparlamentet
Publisert 16. sep. 2019 16:55

Dagens credo er at en må lytte til folket. Men hvem er folket?

Henter forslag fra Google
Publisert 26. juni 2019 09:15

Verdens mest kjente filosof fyller 90. Habermas har inspirert generasjoner av samfunnsforskere også her til lands. Fortsatt gir han tankevekkende bidrag. 

Publisert 12. apr. 2019 15:56

I disse brexit-tider oppfordres det til å slå ring om EØS-avtalen. Hvorfor setter da Storbritannia himmel og jord i bevegelse for å unngå den?

Bilde av en plakat av hodet til President Donald Trump der det står ordet 'tyrann' over hodet hans.
Publisert 22. okt. 2018 13:52

I dag er balanserende institusjoner på plass. Likevel trues demokratiet.

Publisert 22. aug. 2018 10:28

I dette blogginnlegget argumenterer jeg for en ny folkeavstemning om Brexit. 

Bilde av ordet Brexit i store blå bokstaver på et kart av England, med dominobrikker som faller.
Publisert 27. mars 2018 11:36

- Skal britene inn under EØS-regelverket så har Norge et problem, skriver vi i Dagsavisen 27. mars 2018.

Bilde av statsminister Theresa May som holder tale.
Publisert 13. mars 2018 16:56

- Endelig noe realisme, er min første reaksjon på statsminister Theresa Mays siste Brexit-tale. Det har gått opp for den britiske regjering at den ikke kan få i pose og sekk.

Bilde av ordet Brexit i store blå bokstaver, over et kart av Storbritannia med fallende dominobrikker.
Publisert 14. feb. 2018 13:41

- Norge trenger en økt innsats for å bygge kunnskap om EU og utviklingen i Europa, skriver vi og 14 andre forskningsmiljøer i nytt opprop. Vi ber om mer penger til europaforskning. 

Bilde av Theresa May som ser litt trist på Jean-Claude Juncker.
Publisert 19. jan. 2018 15:30

- Det foreløpige resultatet i Brexit fremstilles som et kompromiss. Det stemmer ikke, skriver professor Erik O. Eriksen. Det er nå viktigere enn noen gang å få fram kunnskap om utviklingen i Europa. 

Publisert 23. nov. 2017 16:34

- Også for Norge skaper Brexit uforutsette problemer, skriver ARENA-leder Erik Oddvar Eriksen i sitt nyeste blogginnlegg. 

Publisert 3. feb. 2017 14:04

I sin tale om Brexit 17. januar slo den britiske statsministeren fast at Brexit betyr hard Brexit. Men hadde hun noe valg?

Globe in hand illustration
Publisert 23. jan. 2017 12:06

Norsk olje bidrar til global oppvarming som ødelegger livsgrunnlaget for både dyr og mennesker. Likevel krever vi å få gjøre som vi vil med oljen.

Publisert 22. aug. 2016 12:31

I et innlegg i Bladet Vesterålen, 4. august 2016 vil Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, at ARENA Senter for europaforskning ved UiO skal utrede alternativer til EØS avtalen. Det har vi gjort.

Publisert 6. mai 2016 20:43

Kan britene egentlig velge om de vil melde seg ut av EU den 23. juni?

Niels Treschows Hus, Blindern
Publisert 11. mars 2016 14:50

Flertallet i Underdalsutvalget (ledet av tidligere rektor Arild Underdal), som har utredet ny ledermodell for Universitetet i Oslo, anbefaler at UiO går over til ansatt rektor og ekstern styreleder. I et innlegg i Dagens Næringsliv 1.6.2015 problematiserte vi dagens modell.

Publisert 2. feb. 2016 10:08

Mens vi venter på organisert europeisk handling, blir flyktninger kasteballer mellom stater som verner sine grenser og beskytter sine borgere.

Publisert 14. jan. 2016 10:33

Trengs en verdensstat for å sikre den evige fred eller er en frivillig konføderasjon av stater tilstrekkelig? Begge alternativ er problematiske. Spørsmålet er så om en verdenspolitikk uten verdensregjering er mulig i et flernivåsystem.

Publisert 17. des. 2015 11:06

Kriser fører til mer europeisk integrasjon, sies det gjerne. Selv om dette har vært tilfelle fram til nå, er det ikke sikkert det vil være det framover. Til det er krisene for mange. De avdekker også svakhetene i EU-konstruksjonen.

Bilde av statuen "knotted gun"
Publisert 10. apr. 2015 13:50

Igjen oversvømmes vi av filmer, dokumentarer og bøker om den andre verdenskrig. En kan forstå interessen for «krigen over alle kriger», og behovet for påminnelser om lidelsene og grusomhetene. Men hva så? Hva er lærdommen?

Publisert 26. feb. 2015 11:05

Tilløpene til prinsipielle overlegninger i forbindelse med Grunnlovsjubileet har vært få og spredte. Festtalene og historiefortellingene har dominert.

Publisert 15. jan. 2015 09:48

Det ser ikke ut til at instituttene eller kandidatene tåler den valgkampen som et demokratisk valg krever. Jeg mener det såkalte universitetsdemokratiet ikke er tjent med dette.

Publisert 4. nov. 2014 06:37

4. november 1814 ble Norges Grunnlov endret, Novembergrunnloven undertegnet og Unionen med Sverige inngått. Norges tilknytning til Den europeiske union (EU) er imidlertid mye mer omfattende, men likevel har ikke Grunnloven blitt endret.

Publisert 9. sep. 2014 09:32

Jürgen Habermas, en av verdens mest innflytelsesrike filosofer, kommer til Stavanger 11. september for å holde Holbergforelesning. Tittelen er Demokratiet i Europa. Det dreier seg om Den europeiske unionens problemer med å handtere krisa i eurosonen og hvilken form for føderasjon EU kan utvikle seg til.

Publisert 3. mars 2014 11:00

Norges første europaminister holder ARENA-forelesningen 2014. Vidar Helgesen kommer til Blindern den 4. mars for å snakke om det doble jubileumsåret: Grunnloven 200 år og EØS 20 år. ARENAs forskning viser at Norge har gått i integrasjonsfella.

Publisert 20. jan. 2014 15:21

Grunnloven er ikke bare et symbol, som vi kan feire med stor bravur. Den har både realitet og autonomi. Grunnloven fastlegger politikkens spilleregler: Den definerer den politiske enhet, bestemmer hvem som skal bestemme og begrenser flertallsmakten.