English version of this page

Erik O. Eriksens blogg

Erik Oddvar Eriksen er professor ved ARENA.

Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring, offentlig politikk, europeisk integrasjon og forutsetningene for post-nasjonalt demokrati.

På denne bloggen legger han ut innlegg og kronikker fra norske medier, debatter og offentlige forelesninger.

Bildet kan inneholde: podium, blå, talerstol, flagg, stående.
Publisert 21. sep. 2022 16:32

Norge har vedtatt å stå utenfor det europeiske integrasjonsprosjektet, men søker likevel å være med på det EU foretar seg, noe som har skapt et demokratisk underskudd her til lands. 

Bildet kan inneholde: fottøy, dressbukse, bukse, dagtid, menneskelig.
Publisert 26. juli 2022 11:29

Vest-Europa har møtt krig med integrering og har satt historien ut av spill etter 1945. Nå er den brutalt tilbake.

Bildet kan inneholde: podium, verden, talerstol, stol, talsperson.
Publisert 3. mars 2022 13:15

Fra et rettsperspektiv er det viktig å holde fast ved det enkle poenget at Russland har brutt FN-pakten som forbyr angrepskrig. Det er en pakt som også Russland, som FN-medlem, har skrevet under på, skriver Erik O. Eriksen. 

Bildet kan inneholde: podium, verden, talerstol, stol, talsperson.
Publisert 27. jan. 2022 14:12

Realisten Rasmussen mener at effektivitet gir legitimitet - det avgjørende er om en lykkes. Hvis dette er riktig, kan vi bare avsette demokratiet, skriver Erik Oddvar Eriksen i et svar på kritikken fra Terje Rasmussen. 

Bildet kan inneholde: klær, bukse, mote, dress, underholdning.
Publisert 2. aug. 2021 10:53

Om vi ikke visste det før, så har pandemien vist oss at vi er prisgitt ekspertene. Ekspertene begrunner og rettferdiggjør politiske beslutninger, men deres makt skaper legitimeringsproblemer.

Publisert 4. juni 2021 09:22

Den europeiske integrasjonsprosessen har kommet langt. Det viser ikke minst trygdeskandalen i Nav-systemet vi nå er vitne til. Fordi Norge er medlem i det indre marked gjennom EØS-avtalen, slår EU-retten også her til lands ut nasjonal rett. Hvorfor har statene gitt fra seg myndighet til EU?

Bildet kan inneholde: hall, myndighetene, konferanse rom, konvensjon, husplante.
Publisert 6. jan. 2021 12:07

I lys av fenomener som Trump, Brexit, illiberale demokratier, Covid 19 og klimakrise er det igjen stilt spørsmål med ideen om framskritt. Det stilles spørsmål med menneskeheten evner å håndtere sine problemer og konflikter på en sivilisert måte. GWF Hegel satte om sin lit til verdensånden, men det kan ikke vi gjøre. Vi kan ikke sette vår lit til fornuftens list eller til høyere makter, til at en frelsende rettferdighet skal berge oss til slutt.

Publisert 14. des. 2020 11:53

Vi har vært gjennom et valg i USA hvor demokratiet selv ble ansett å være på spill. Hva mer er, fremtiden til USA ble også sett i sammenheng med demokratiets overlevelse. Hvordan henger dette sammen?

Bildet kan inneholde: bygning, midtgang, funksjonssal, stol, møbler.
Publisert 1. okt. 2020 11:10

Det trengs en informert debatt om Norges tilknytningsform til EU som kan belyse om EØS-avtalen er den riktige måten å være med i den stadig mer omfattende Europeiske integrasjonsprosessen.

 

Bildet kan inneholde: fjell, fjellrike landformer, fjellkjede, fjellandsby, himmel.
Publisert 11. aug. 2020 14:02

I Nord-Norge går suksesshistoriene hånd i hånd med elendighetsbeskrivelsene. På ene siden har vi bransjer og bedrifter som går godt, lav arbeidsledighet og høye boligpriser i urbane strøk. På andre siden har vi en landsdel med høy fraflytting, eksport av fiskekvoter og forarming av lokalsamfunn. Utviklingen er kompleks, så er også de vurderingsstandarder som anvendes i beskrivelsene av den.

Bildet kan inneholde: blå, begivenhet, samtale, tilpasning.
Publisert 27. juli 2020 15:06

De sosiale og økonomiske konsekvensene av koronaepidemien er store og potensielt katastrofale. Et nytt alvor har slått inn over Europeisk politikk.

Bildet kan inneholde: bygning, fasade, arkitektur.
Publisert 4. mai 2020 10:35

Når ansvaret for den praktiske gjennomføringen av EØS-reglene er skjøvet nedover i en forvaltning som ikke har god nok kompetanse, er det ikke rart at det oppstår feil.

Henter forslag fra Google
Publisert 26. juni 2019 09:15

Verdens mest kjente filosof fyller 90. Habermas har inspirert generasjoner av samfunnsforskere også her til lands. Fortsatt gir han tankevekkende bidrag. 

Publisert 12. apr. 2019 15:56

I disse brexit-tider oppfordres det til å slå ring om EØS-avtalen. Hvorfor setter da Storbritannia himmel og jord i bevegelse for å unngå den?