2016

Publisert 22. aug. 2016 12:31

I et innlegg i Bladet Vesterålen, 4. august 2016 vil Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU, at ARENA Senter for europaforskning ved UiO skal utrede alternativer til EØS avtalen. Det har vi gjort.

Niels Treschows Hus, Blindern
Publisert 11. mars 2016 14:50

Flertallet i Underdalsutvalget (ledet av tidligere rektor Arild Underdal), som har utredet ny ledermodell for Universitetet i Oslo, anbefaler at UiO går over til ansatt rektor og ekstern styreleder. I et innlegg i Dagens Næringsliv 1.6.2015 problematiserte vi dagens modell.

Publisert 2. feb. 2016 10:08

Mens vi venter på organisert europeisk handling, blir flyktninger kasteballer mellom stater som verner sine grenser og beskytter sine borgere.

Publisert 14. jan. 2016 10:33

Trengs en verdensstat for å sikre den evige fred eller er en frivillig konføderasjon av stater tilstrekkelig? Begge alternativ er problematiske. Spørsmålet er så om en verdenspolitikk uten verdensregjering er mulig i et flernivåsystem.