2022

Bildet kan inneholde: podium, blå, talerstol, flagg, stående.
Publisert 21. sep. 2022 16:32

Norge har vedtatt å stå utenfor det europeiske integrasjonsprosjektet, men søker likevel å være med på det EU foretar seg, noe som har skapt et demokratisk underskudd her til lands. 

Bildet kan inneholde: fottøy, dressbukse, bukse, dagtid, menneskelig.
Publisert 26. juli 2022 11:29

Vest-Europa har møtt krig med integrering og har satt historien ut av spill etter 1945. Nå er den brutalt tilbake.

Bildet kan inneholde: podium, verden, talerstol, stol, talsperson.
Publisert 3. mars 2022 13:15

Fra et rettsperspektiv er det viktig å holde fast ved det enkle poenget at Russland har brutt FN-pakten som forbyr angrepskrig. Det er en pakt som også Russland, som FN-medlem, har skrevet under på, skriver Erik O. Eriksen. 

Bildet kan inneholde: podium, verden, talerstol, stol, talsperson.
Publisert 27. jan. 2022 14:12

Realisten Rasmussen mener at effektivitet gir legitimitet - det avgjørende er om en lykkes. Hvis dette er riktig, kan vi bare avsette demokratiet, skriver Erik Oddvar Eriksen i et svar på kritikken fra Terje Rasmussen.