2015

Publisert 17. des. 2015 11:06

Kriser fører til mer europeisk integrasjon, sies det gjerne. Selv om dette har vært tilfelle fram til nå, er det ikke sikkert det vil være det framover. Til det er krisene for mange. De avdekker også svakhetene i EU-konstruksjonen.

Bilde av statuen "knotted gun"
Publisert 10. apr. 2015 13:50

Igjen oversvømmes vi av filmer, dokumentarer og bøker om den andre verdenskrig. En kan forstå interessen for «krigen over alle kriger», og behovet for påminnelser om lidelsene og grusomhetene. Men hva så? Hva er lærdommen?

Publisert 26. feb. 2015 11:05

Tilløpene til prinsipielle overlegninger i forbindelse med Grunnlovsjubileet har vært få og spredte. Festtalene og historiefortellingene har dominert.

Publisert 15. jan. 2015 09:48

Det ser ikke ut til at instituttene eller kandidatene tåler den valgkampen som et demokratisk valg krever. Jeg mener det såkalte universitetsdemokratiet ikke er tjent med dette.