print logo

Erik Oddvar Eriksen

Professor og senterleder
Bilde av Erik Oddvar Eriksen
English version of this page
Telefon 22 85 88 70
Mobiltelefon 909 58 187
Faks 22 85 87 10
Rom 308
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 3. et. 0855 OSLO
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Eriksens forskningsområder er i hovedsak politisk teori, demokratisk styring (governance), offentlig politikk og europeisk integrasjon. Hans interesse for legitimt styre har gitt publikasjoner om demokrati i EU, demokratisk styring (governance) og lederskap, statens funksjoner og limitasjoner, deliberativt demokrati, tillitt, regional politikk, sikkerhetspolitikk og velferdsstaten.

Bakgrunn

Erik Oddvar Eriksen har tidligere vært professor ved Universitetet i Tromsø og Universtitetet i Bergen, og professor II  ved henholdsvis Senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo og Universitetet i Aalborg.

Verv

Erik Oddvar Eriksen har vært medlem av forskningsstyret for Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo siden 2008.

Han har også vært medlem av styret for vitenskapelig råd ved  Stockholms senter for forskning på offentlig sektor (SCORE) siden 1998.

Han er i tillegg er han medlem i redaksjonene til The Open Political Science Journal, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift; Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory, Ethics & Global Politics, og han er medredaktør for serien Routledge Studies on Democratising Europe.

Prosjekter

Erik Oddvar Eriksen er forskningsleder ved det Norges Forskningsråds-finansierte femårsprosjektet EuroTrans - The Transformation and Sustainability of European Political Order.

Han er også medleder for NORCONE – The Norwegian Constitution in a Changing European Context.

Erik Oddvar Eriksen var vitenskapelig koordinator for det EU-finansierte prosjektet RECON - Reconstituting Democracy in Europe, et felles forskningsprosjekt mellom 20 partnere i 12 europeiske land. Prosjektet løp fra 2007 gjennom 2011, og ble finansiert av EU-kommisjonens sjette rammeprogram.

Han hadde også det vitenskapelige ansvaret for CIDEL - Citizenship and Democratic Legitimacy in the European Union; et samarbeidsprosjekt mellom 10 partnere i seks europeiske land, finansiert av EU-kommisjonens femte rammeprogram (1998-2002).

Curriculum vitae (pdf)

Emneord: Demokrati, Politisk teori, Governance, Legitimitet, Offentlig politikk, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU
Publisert 30. jul. 2010 09:44 - Sist endret 10. mar. 2014 13:41
Blogg Mer...