Martin Moland

Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Martin Molands faglige interesser inkluderer offentlig opinion i EU, og ikke minst vekselvirkningen mellom politiske avgjørelser og endringer i offentlig opinion. Hans PhD-prosjekt vil undersøke oppslutningen om differensiert integrasjon i en turbulent tid for den Europeiske Union, samt kvantitative undersøkelser av hvordan differensiering har demokratiske konsekvenser for EU som helhet.

Bakgrunn

Moland har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018), og en bachelor i europastudier fra samme sted. Hans masteroppgave omhandlet konsekvensene for tillit og oppslutning om EU av sparepolitikken som ble innført i land som Hellas og Portugal etter gjeldskrisen. Moland har også en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i Volda.

Emneord: Offentlig opinion, EU
Publisert 2. mars 2020 15:24 - Sist endret 2. mars 2020 15:30