Martin Moland

Bilde av Martin Moland
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Martin Molands faglige interesser inkluderer offentlig opinion i EU, og ikke minst vekselvirkningen mellom politiske avgjørelser og endringer i offentlig opinion. Hans PhD-prosjekt vil undersøke oppslutningen om differensiert integrasjon i en turbulent tid for den Europeiske Union, samt kvantitative undersøkelser av hvordan differensiering har demokratiske konsekvenser for EU som helhet.

Bakgrunn

Moland har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2018), og en bachelor i europastudier fra samme sted. Hans masteroppgave omhandlet konsekvensene for tillit og oppslutning om EU av sparepolitikken som ble innført i land som Hellas og Portugal etter gjeldskrisen. Moland har også en bachelorgrad i journalistikk fra Høgskulen i Volda.

Emneord: Offentlig opinion, EU
Publisert 2. mars 2020 15:24 - Sist endret 4. sep. 2020 14:29