English version of this page

The Politics of European and American Single-Market Governance (SINGLEMARKETS)

SINGLEMARKETS sammenligner politiske holdninger til styringen av det indre markedet i henholdsvis EU og USA.

Om prosjektet

SINGLEMARKETS er det første prosjektet i sitt slag som sammenligner indre markedsstyring i den Europeiske Union og USA. Det er blitt gjort bemerkelsesverdig lite forskning som sammenligner dagens politikk i verdens to største indre markeder. Dette kommer blant annet av en antagelse om at EU og USA hviler på de samme prinsippene, der EUs indre markedsregime (Single Market Project) fremstilles som en «ukomplett» etterligning av den barrierefrie amerikanske økonomien. Denne generelle oppfatningen er villedende. EU har fjernet en rekke barrierer for grenseoverskridende økonomisk utveksling som fortsatt eksisterer mellom amerikanske stater.

SINGLEMARKETS vil sammenligne politiske holdninger til styringen av det indre markedet i henholdsvis EU og USA ved å svare på følgende spørsmål: Hvem er det som støtter eller motsetter seg valgene som er innebygd i disse regimene for indre markeder og økonomisk åpenhet, og hvorfor? Prosjektet vil hente inn sammenlignbare data om holdninger blant borgere, næringslivsrepresentanter og offentlig tjenestemenn. Prosjektet vil teste konkurrerende teorier og delta i normative debatter om politisk økonomi, demokrati og føderalisme.

Les mer om prosjektet på ARENAs engelske prosjektside.

Finansiering

SINGLEMARKETS er finansiert av Norges forskningsråd

Prosjektperiode: 1. oktober 2021 – 30. september 2025.

Publisert 13. okt. 2021 13:46 - Sist endret 13. okt. 2021 13:47