Craig Alexander Parsons

Bilde av Craig Alexander Parsons
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A Etasje UE 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Parsons' faglige interesser dveler rundt de ideer og institutsjoner som er grunnlaget for dagens Europa; komparativ analyse av EU og amerikansk federalisme; hvordan EUs autoritet påvirker politiske partier og demokratisk representasjon. 

Nå forsker han på hvordan og hvorfor EU har formet et "felles indre marked" uten de interne barrierene som fortsatt har innvirkning på det nord-amerikanske markedet.

Parsons er en del av ARENAs EU3D-prosjekt

Publisert 21. jan. 2020 16:00 - Sist endret 17. juni 2020 12:07