Helene Sjursen

Forsker 1
Bilde av Helene Sjursen
English version of this page
Telefon + 47 22 85 88 33
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Helene Sjursens faglige interesseområder omfatter blant annet teorier innen internasjonal politikk, demokrati og utenrikspolitikk, EUs eksterne politikk, EU-utvidelser, og norsk utenrikspolitikk.

Prosjekter

Helene Sjursen er leder for prosjektet Reconsidering European Contributions to Global Justice (GLOBUS), som er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont 2020. GLOBUS har åtte partneruniversiteter I Norge (koordinator), Italia, Irland, Tyskland, Sør-Afrika, Brasil, Kina og India (2016–2020).

Leder av delprosjektet The Domain of foreign and security policy at times of crisis innenfor EuroDiv-prosjektet (Integration and Division: Towards a Segmented Europe?). Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (2013–2018).

Leder av delprosjektet External Dimension of the Political Order innenfor prosjektet EuroTrans (The Transformation and Sustainability of the European Political Order). Delprosjektet undersøkte kjernekarakteristikker ved de pågående prosessene for rekonfigurasjon og konsolidering innen utenriks- og sikkerhetspolitikkfeltet. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd (2007–2012).

Deltok i prosjektet NORCONE (The Norwegian Constitution in a Changing European Context), også dette finansiert av Norges Forskningsråd.

Helene Sjursen har tidligere vært en av lederne for delprosjektet om utenriks- og sikkerhetsdimensjonen innenfor det fem år lange ARENA-ledede prosjektet RECON (Reconstituting Democracy in Europe). RECON ble finansiert av EU-kommisjonen (€ 5 millioner), og hadde 19 partneruniversiteter fra hele Europa (2007–2011). 

Leder for ARENAs interne forskergruppe for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. 

Priser

Bakgrunn

Helene Sjursen er forsker med professorkompetanse og har vært ansatt ved ARENA siden 1997. Hun har tidligere vært ansatt ved University of Glasgow og University College Dublin. Sjursen har doktorgrad i statsvitenskap fra London School of Economics and Political Science (LSE).

Sjursen var gjesteforsker ved European Institute, London School of Economics and Political Science (LSE) vår- og sommerterminen 2006. Hun var også nordisk gjesteforsker ved  International Relations Department hos LSE i 1999.

Curriculum vitae (pdf, på engelsk)

Verv

 • Styremedlem ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (2020–2023).
 • Medlem av rådet for Fridtjof Nansens Institutt (2016–). 
 • Medlem av Forskningskomiteen for Grunnlovsjubileet (2014), Norges Forskningsråd.
 • Medlem av styringsgruppen for ECPR Standing Group on the European Union (2007–2014).
 • Medlem av den regjeringsoppnevnte Europautredningen, som ledet til NOU 2012:2 ‘Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU’, Oslo, 2012.
 • Medlem av Utvalget for rustningskontroll og nedrustning, Utenriksdepartementet (2001–2005). 
Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Internasjonale relasjoner, EU-utvidelse, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

Bøker og Special Issues

 • Sjursen, Helene, Muriaas, R. L. og Riddervold, M.  (red.) (2016) 'EUs Felles Utenriks- og Sikkerhetspolitikk', temanummer av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, under publisering.
 • Sjursen, H. (red.) (2011) Special issue of Journal of European Public Policy 'The EU's Common Foreign and Security Policy: the quest for democracy', 18(8).
 • Sjursen, H. og Fossum, J. E. (red.) (2008)  'Norge og EU – rett og politikk', special issue of the journal Nytt Norsk Tidsskrift, 4/2008.
 • Sjursen, H. (2006) 'What kind of power: European foreign policy in perspective', Guest editor, Special issue of Journal of European Public Policy 13:2.
 • Sjursen, H. (red.) (2006) Questioning EU enlargement. Europe in search of identity (2006) London: Routledge.
 • Sjursen, H. (2003) The United States, Western Europe and the Polish Crisis. International relations in the Second Cold War, Basingstoke: Palgrave, Cold War History Series.
 • Sjursen, H. og Peterson, J. (1998) A Common Foreign Policy for Europe? Competing Visions of the CFSP, London: Routledge.

Artikler (akademisk)

 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2016). Arguing Sanctions: On the EU's Response to the Crisis in Ukraine, Journal of Common Market Studies,  ISSN 0021-9886. . doi: 10.1111/jcms.12443
 • Sjursen, Helene (2016). Integrasjon og samarbeid i Europa: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk som kritisk case, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 32(4), s. 311–319
 • Sjursen, Helene (2016). Integrasjon uten føderasjon? Om EU’s utenriks- og sikkerhetspolitikk, Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, under publisering 2016.
 • Sjursen, Helene (2015), Normative Theory: an Untapped Resource in the Study of European Foreign Policy, i K. E. Jørgensen, A. Aarstad, E. Drieskens, K. Laatikainen and B. Tonra (red.), The SAGE Handbook of European Foreign Policy, s. 196-214.
 • Sjursen, Helene (2015). Enighet for enhver pris? Om legitimitetsgrunnlaget for norsk utenrikspolitikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(3), s 219- 232
 • Sjursen, Helene (2014). Demokrati eller handlingskapasitet? Paradokser i Norges tilknytning til EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske område, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.
 • Sjursen, H. (2012) 'A certain sense of Europe? Defining the EU through enlargement', European Societies, 14(4): 502-521.
 • Sjursen, Helene (2012). Democratic challenges to the EU's foreign and security policy, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  Rethinking Democracy and the European Union.  Routledge
 • Sjursen, H. (2011) 'Not so intergovernmental after all? On democracy and integration in European Foreign and Security Policy', Journal of European Public Policy 18(8): 1078-1095.
 • Sjursen, H. (2011) 'The EU's Common Foreign and Security Policy: the quest for democracy', Journal of European Public Policy 18(8):1096-1077.
 • Sjursen, H. (2008) 'Fra bremsekloss til medløper: Norge i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk', Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Sjursen, H. (2006) 'The EU as a normative power: how can this be?', Journal of European Public Policy 13(2): 169-181.
 • Sjursen, H. (2006) 'What kind of power?', Journal of European Public Policy 13(2): 169-181.
 • Sjursen, H. (2004) ‘On NATO’s identity’, International Affairs 40 (4): 687–703.
 • Sjursen, H. (2003) 'Understanding the Common Foreign and Security Policy: analytical building blocs', in M. Knodt and S. Princen (eds) Understanding the European Union's External Relations. London: Routledge, pp. 35-53.
 • Sjursen, H. (2002) 'Why expand? The question of legitimacy and justification in the EU's enlargement policy', Journal of Common Market Studies 40(3): 491-513

Kronikker

2015

2013

2012

2010

 • Sjursen, Helene & Vigrestad, Joachim (2021). Analysing EU External Action Through the Lens of Global Justice Theory, In Sieglinde Gstöhl & Simon Schunz (ed.),  The External Action of the European Union. Concepts, Approaches, Theories.  Macmillan Publishers Ltd..  ISBN 9781352012125.  15.  s 220 - 233
 • Sjursen, Helene (2020). The European Union and Global Political Justice, In Didier Bigo; Thomas Dietz; Evangelos Fanoulis; Ben Rosamond & Yannis A. Stivachtis (ed.),  The Routledge Handbook of Critical European Studies.  Routledge.  ISBN 9781138589919.  Chapter 9.
 • Sjursen, Helene (2018). The legitimacy of European Union foreign policy. Global Affairs.  ISSN 2334-0460.  4(2-3), s 253- 264 . doi: 10.1080/23340460.2018.1532308 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjursen, Helene (2017). Enlargement and identity: studying reasons, In Haakon Andreas Ikonomou; Aurélie Audry & Rebekka Byberg (ed.),  European Enlargement across Rounds and Beyond Borders.  Routledge.  ISBN 9781138208209.  Chapter 3.  s 57 - 74
 • Sjursen, Helene (2017). Global Justice and Foreign Policy. The case of the European Union. GLOBUS Research Papers.  ISSN 2535-2504. . doi: 10.2139/ssrn.2990461 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sjursen, Helene (2017). The EU's Principles in World Politics, In Michael Smith; Sophie Vanhoonacker & Christopher Hill (ed.),  International Relations and the European Union.  Oxford University Press.  ISBN 9780198737322.  chapter 19.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2017). Arguing sanctions: on the EU's response to the crisis in Ukraine. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  55(1), s 20- 36 . doi: 10.1111/jcms.12443
 • Sjursen, Helene (2016). Integrasjon uten føderasjon: EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(4), s 320- 341 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-02
 • Sjursen, Helene (2015). Enighet for enhver pris? Om legitimitetsgrunnlaget for norsk utenrikspolitikk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  32(3), s 219- 232
 • Sjursen, Helene (2015). Normative theory: an untapped resource in the study of European foreign policy, In Knud Erik Jørgensen; Åsne Kalland Aarstad; Edith Drieskens; Katie Verlin Laatikainen & Ben Tonra (ed.),  The SAGE Handbook of European Foreign Policy.  Sage Publications.  ISBN 9781446276099.  Kapittel 13.  s 197 - 214
 • Sjursen, Helene (2015). Reinforcing executive dominance: Norway and the EU's foreign and security policy, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  The European Union's non-members: Independence under hegemony?.  Routledge.  ISBN 9781138922457.  Kapittel 11.  s 189 - 208 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjursen, Helene (2014). Demokrati eller handlingskapasitet? Paradokser i Norges tilknytning til EU på det utenriks- og sikkerhetspolitiske område, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02100-3.  Kapittel 10.  s 174 - 195
 • Sjursen, Helene (2014). Towards a Common Foreign and Security Policy: Achievements and Challenges, In Jose M. Magone (ed.),  Routledge Handbook of European Politics.  Routledge.  ISBN 9780415626750.  Kapittel 49.
 • Sjursen, Helene (2013). A Certain Sense of Europe? Defining the EU through Enlargement, In Richard McMahon (ed.),  Post-identity? Culture and European integration.  Routledge.  ISBN 978-0-415-64376-4.  Kapittel.  s 32 - 48
 • Sjursen, Helene (2013). A foreign policy without a state? Accounting for the CFSP, In Fredrik Bynander & Stefano Guzzini (ed.),  Rethinking Foreign Policy.  Routledge.  ISBN 978-0-415-63343-7.  Kapittel 10.  s 123 - 136
 • Riddervold, Marianne & Sjursen, Helene (2012). Playing into the Hands of the Commission? The Case of EU Coordination in the ILO, In Oriol Costa & Knud Erik Jørgensen (ed.),  The Influence of International Institutions on the EU. When Multilateralism hits Brussels.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230314481.  3.  s 42 - 57
 • Sjursen, Helene (2012). A Certain Sense of Europe? Defining the EU through enlargement. European Societies.  ISSN 1461-6696.  14(4), s 502- 521 . doi: 10.1080/14616696.2012.724576
 • Sjursen, Helene (2012). Democratic challenges to the EU's foreign and security policy, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  Rethinking Democracy and the European Union.  Routledge.  ISBN 978-0-415-60557-1.  Chapter 8.  s 112 - 142
 • Sjursen, Helene (2011). Not so intergovernmental after all? On democracy and integration in European Foreign and Security Policy. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  18(8), s 1078- 1095 . doi: 10.1080/13501763.2011.615194
 • Sjursen, Helene (2011). The EU's Common Foreign and Security Policy: the quest for democracy. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  18(8), s 1069- 1077 . doi: 10.1080/13501763.2011.615192
 • Sjursen, Helene (2010). A Foreign Policy Without a State? Notes to the Research Agenda on the EU's "Normative" or "Ethical" Power, In Fredrik Bynander & Stefano Guzzini (ed.),  Rethinking Foreign Policy Analysis: Walter Carlsnaes. Agents, Structures, and International Relations.  Universitetstryckeriet.  12.  s 146 - 161

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjursen, Helene (ed.) (2012). The EU’s Common Foreign and Security Policy. The Quest for Democracy. Routledge.  ISBN 978-0-415-50854-4.  144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sjursen, Helene (2021). Intergovernmental and communitarian perspectives on EU Common Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2021). Political justice and the Liberal World Order: Reconsidering the European Union's global role.
 • Sjursen, Helene (2021). Roundtable debate: The European Union and global justice.
 • Sjursen, Helene (2021). The European Union and Global Governance.
 • Sjursen, Helene (2020). Covid-19, the EU and geopolitics.
 • Sjursen, Helene (2020). The European Union, global justice and multilateralism. GLOBUS Policy brief 1/2020..
 • Sjursen, Helene (2020). The European union and the BRICS. Wither the ambition of a just global order? GLOBUS Report.
 • Sjursen, Helene (2020, 01. oktober). Toppmøtet som går på troverdigheten løs.  Aftenposten.
 • Thevenin, Elodie & Sjursen, Helene (2020). Externalisation of Migration Policy: Elements of Politicisation of EU-Libya and EU-Turkey Relations in National Parliaments. Vis sammendrag
 • Sjursen, Helene (2019). EU Foreign Policy 10 years after Lisbon.
 • Sjursen, Helene (2019). Third Country EU Cooperation- formal and informal channels.
 • Sjursen, Helene (2017). EU and Norwegian foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2017). Global Justice and Foreign Policy: the case of the European Union.
 • Sjursen, Helene (2017). Global Justice and Foreign Policy The Case of the European Union. ARENA Working Papers. 6. Vis sammendrag
 • Sjursen, Helene (2017). Justice in Foreign Policy: the case of the EU.
 • Sjursen, Helene (2017). Panel debate: Trade, Development and Global Justice.
 • Sjursen, Helene (2017). ParliamentUK: Engaging with the European Union in foreign and security policy: experiences from Norway. Overview of relations between the EU and Norway in foreign, security and defence In what ways does Norway seek to engage with the EU?. Vis sammendrag
 • Sjursen, Helene (2017). The Capabilities-Expectations Gap in 2017.
 • Sjursen, Helene (2017). The EU- a Resource for Global Justice?.
 • Sjursen, Helene (2016). EU and the Ukraine Crisis: Increasing unity or differentiation.
 • Sjursen, Helene (2016). Erfaringer fra et søknadssamarbeid.
 • Sjursen, Helene (2016). Et eksempel på integrering av kjønnsperspektiver i et stort prosjekt: Reconsidering European Contributions to Global Justice.
 • Sjursen, Helene (2016). GLOBUS Reconsidering European Contributions to GLobal Justice.
 • Sjursen, Helene (2016). GLOBUS Reconsidering European Contributions to Global Justice.
 • Sjursen, Helene (2016). Introduksjon til temanummer om EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk - Integrasjon og samarbeid i Europa: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk som kritisk case. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(4), s 311- 319 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-01
 • Sjursen, Helene (2016). More integration, more differentiation: EU foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2016). Presentation of the GLOBUS project.
 • Sjursen, Helene (2016). Principles in EU Foreign Policy.
 • Sjursen, Helene (2016). Reconsidering European contributions to global justice. Global Justice Blog..
 • Sjursen, Helene (2016). Values and norms in European Foreign Policy.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2016). Not so weak and divided after all?: Making sense of the EU’s responses to the crisis in Ukraine.
 • Sjursen, Helene (2015). A Duty to Expand? The question of obligations towards "the other" in a European context.
 • Sjursen, Helene (2015). Democratic surplus of deficit? On the legitimacy basis of the EU's foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2015). Enighet for enhver pris?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  47(227), s 12- 13
 • Sjursen, Helene (2015). Hegemony by Default: Norway and EU's Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2015). Integration and Democracy in the EU's foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2015). On practice and principle: the example of Norway's relations with the EU in foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2015). Reinforcing executive dominance? Norway and the EU’s foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2015). Not so weak and divided after all? Making sense of the EU's responses to the crisis in Ukraine.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik; Sjursen, Helene & Eldholm, Marit (2014, 20. januar). EØS-avtalen truer demokratiet. [Internett].  Forskning.no.
 • Sjursen, Helene (2014). 10 years of added value? EU enlargement.
 • Sjursen, Helene (2014, 10. februar). Dagsnytt Atten, Om folkeavstemningen i Sveits. [Radio].  Radio og Nett-TV.
 • Sjursen, Helene (2014). Democracy or action capacity? Norway and the EU’s foreign and security policy.
 • Sjursen, Helene (2014). Developments in the EEAS.
 • Sjursen, Helene (2014). Er Stortinget satt på sidelinjen?. Vis sammendrag
 • Sjursen, Helene (2014). Norske demokratiske utfordringer for EU-ledede operasjoner.
 • Sjursen, Helene (2014, 28. januar). Om EUs rolle overfor Ukraina. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Sjursen, Helene (2014). Speaker.
 • Sjursen, Helene (2014, 23. januar). Tror EU i krise ber om mer norsk støtte.  NTB/Dagsavisen.
 • Sjursen, Helene (2013). A Mere Irrelevance? Assessing the EU’s Foreign and Security Policy. ARENA, Working Paper. 7.
 • Sjursen, Helene (2013). Camerons europeiske knipe. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Er norsk EU-tilpasning i strid med Grunnloven?.
 • Sjursen, Helene (2013). EØS til besvær i Brussel. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Kunnskap til besvær. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Makt ut av Stortingets sal. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Militante motsetninger. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Når de store går bilateralt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Politikk bak lukkede dører. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Refleksjon i UDs favntak. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2013). Sauser sammen begreper. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Den Europeiske Union: institusjoner og integrasjon.
 • Sjursen, Helene (2012). EU veier sin globale vekt. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Eksperimentet Hellas. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). From Fly in the Ointment to Accomplice: Norway and the EU’s Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2012). From Fly in the Ointment to Accomplice: Norway and the EU’s Foreign and Security Policy.
 • Sjursen, Helene (2012). Lengselen etter samhørighet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Norge og EU's utenriks- og sikkerhetspolitikk.
 • Sjursen, Helene (2012). The Institutional Make-up of the CFSP and its Democratic Implications.
 • Sjursen, Helene (2012). Ubehaget ved EØS. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2012). Utvidelse som virkemiddel for fred og stabilitet.
 • Sjursen, Helene (2011). Beyond democracy? Integration in the CFSP”.
 • Sjursen, Helene (2011). European identity in flux? The EU and Turkey.
 • Sjursen, Helene (2011). Participation in panel debate: The future of European Democracy.
 • Sjursen, Helene (2011). Security - beyond democracy?.
 • Sjursen, Helene (2011). Security - beyond democracy?.
 • Sjursen, Helene (2010). Utenriksanalyse: ESA – mer katolsk enn paven?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2010). Utenriksanalyse: EU former en felles utenrikspolitikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Sjursen, Helene (2010). Utenriksanalyse: EUs motstrebende medlem. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2010 15:30 - Sist endret 6. mai 2021 15:20