Publikasjoner

Publikasjoner

ARENAs forskere utgir en rekke bøker, bokkapitler, artikler i vitenskapelige tidsskrift og andre tekster.

En fullstendig liste over alle publikasjoner ligger på våre engelske sider.

ARENA arbeidsnotater

ARENA arbeidsnotater er forhåndstrykk av artikler og bokkapitler.

ARENA Working Papers utgis på engelsk og fullstendig liste ligger på våre engelske sider.

ARENA rapporter

ARENAs rapportserie består av prosjektrapporter, rapporter fra seminarer og konferanser, doktoravhandlinger og masteroppgaver.

ARENA Reports utgis i hovedsak på engelsk og fullstendig liste ligger på våre engelske sider.