Publications

Published Dec. 2, 2016 09:08 AM

ARENA Working Paper 5/2016 (pdf)

Agustín José Menéndez

Published Nov. 21, 2016 02:06 PM

I introduksjonen til temanummeret diskuterer Helene Sjursen hvordan vi skal forstå utviklingen i EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid i lys av siste års interne og eksterne kriser.

Published Nov. 21, 2016 01:59 PM

I temanummerets artikkel 1 utvikler Helene Sjursen et analytisk rammeverk som gjør det mulig å analysere graden av integrasjon og samarbeid i EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske system.

Published Nov. 21, 2016 01:51 PM

Guri Rosén foretar en dybdestudie av Europaparlamentet og dets rolle i utenriks- og sikkerhetspolitikken i andre artikkel i temanummeret om EUs utenriks og sikkerhetspolitikk i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift. 

Published Nov. 21, 2016 01:51 PM

Med artikkel 'Et spørsmål om legitimitet. Hvorfor Norge valgte EU foran NATO i kampen mot somaliske pirater' bidrar Marianne Riddervold med en analyse av mulige forklaringer på hvorfor den norske regjeringen besluttet å delta i EUs første maritime militære operasjon mot somaliske pirater i temanummeret om utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Published Nov. 17, 2016 05:22 PM

Marianne Riddervold and Jarle Trondal have published an article on the importance of newly established organisations. Their findings provide important lessons both for organisational theory and for the EU foreign policy literature.

Published Nov. 14, 2016 10:43 AM

In this article Johanna Strikwerda studies how the member states changed their position on the proposal of the first supranational policy in the Common Security and Defence Policy of the EU.

Published Oct. 24, 2016 09:42 AM

Mai’a K. Davis Cross has published a book review of Hylke Dijkstra's 'International organizations and military affairs' in the European Security journal. 

Published Oct. 24, 2016 08:21 AM

This ARENA report written by Veronica Thun is aimed at analysing the European Commission's conceptualisation of EU citizenship.  

Published Oct. 17, 2016 02:37 PM

ARENA researcher Guri Rosén challenges the existing literature on the empowerment of the European Parliament in EU external trade policy in the newly published article in the Journal of European Public Policy. 

Published Oct. 17, 2016 11:00 AM

In the article 'The EU Global Strategy and diplomacy' Mai'a K. Davis Cross argues that diplomacy is one of the clear strengths of the EU Global Strategy. Cross specifically focuses on the implications for EU diplomacy in the strategy in this contribution to the Contemporary Security Policy journal. 

Published Sep. 19, 2016 01:49 PM

Mai'a K. Davis Cross is one of the editors of the special issue of the Journal of Common Market Studies devoted to understanding the EU's response to the crisis in Ukraine. To what extent has the Ukraine–Russia crisis served as a critical juncture and catalyst for shaping the EU's power?

Published Sep. 19, 2016 01:40 PM

Helene Sjursen and Guri Rosén have published an article in a special issue of the Journal of Common Market Studies, presenting how the EU member states managed to agree on a common response to the crisis in Ukraine.

Published Sep. 19, 2016 01:35 PM

In the concluding article of the special issue of the Journal of Common Market Studies editors Mai'a K. Davis Cross and Ireneusz Pawel Karolewski draw main conclusions on the EU's role in the Russia-Ukraine crisis. They present the main findings on the basis of the contributors' assessments to the special issue.

Published Sep. 12, 2016 03:12 PM

Morten Egeberg fra ARENA er en av forfatterne i boken Velkommen til statsvitenskap. Han har bidratt med kapittelet ‘Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel’.