7. STATLIG STYRING I FINANSSEKTOREN


Så langt har denne rapporten konsentrert seg om å beskrive og forklare forløpet og utfallet av to konkrete fusjons- og oppkjøpsprosesser i norsk finansnæring. Analysene har dokumentert mange av de dilemmaene staten møter som aktør i næringslivet. I dette kapitlet skal vi gi en samlet diskusjon av statens muligheter for å øve innflytelse over strukturutviklingen i finanssektoren. Kapitlet søker på denne måten å problematisere forutsetningene for statlig styring i næringslivet.


Publisert 25. nov. 2010 13:52