Innhold - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 63, juni 2003, ISBN 82-92028-69-2

Lyst, lidelse og legitimitet
Om kjønnsmakt og likestilling i Akademia


Elisabet Rogg

Innhold


Publisert 25. nov. 2010 13:52