Yngve Flo - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 65, juni 2003, ISBN 82-92028-71-4

Det lokale og det nasjonale
Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag


Yngve Flo


Publisert 25. nov. 2010 13:52