Hva er makt - Tittelside


Bidragsyterne:

Per Fugelli, Grete Stang og Bente Wilmar (red.)

Fredrik Engelstad

Johannes Hjellbrekke

Jon Hellesnes

Ole Berg

Reidun Førde

Pål Gulbrandsen

Edvin Schei

Rolv Mikkel Blakar

Jan C. Frich


Publisert 25. nov. 2010 13:52