Strukturendringer i norsk finanssektor


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 72, august 2003, ISBN 82-92028-78-1

Fragmentering, makt og styringsavmakt i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk


Espen Ekberg og Jon Vatnaland
Publisert 25. nov. 2010 13:52