Innhold - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 61, mai 2003, ISBN 82-92028-67-6

Velgere, partier og representanter.
Kritisk søkelys på ordningen for personutvalg i den nye valgloven


Ottar Hellevik

Innhold


Publisert 25. nov. 2010 13:52