Makt- og demokratiutredningen

- Makt- og demokratiutredningen er avsluttet etter fem års forskning. Et par hundre forskere har vært involvert i arbeidet, 50 bøker og 77rapporter er utgitt. - Makt- og demokratiutredningens arbeid ble avsluttet med en sluttkonferanse 26. august. - Bakgrunnen for utredningen er Stortingets vedtak 11. desember 1997 om å utføre en utredning om makt og demokrati i Norge. - Forskergruppen for Makt- og demokratiutredningen ble oppnevnt i statsråd 13. mars 1998. Forskergruppen ledes av professor Øyvind Østerud ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Oversikt over Maktutredningens sluttrapportering
[05.09.2003]
Her finner du alle opplysninger du trenger om Makt- og demokratiutredningens arbeid. Aktiviteten på nettstedet er nå trappet ned, men du finner detaljert oversikt over utredningens publikasjoner og sluttkonklusjoner.

Ønsker du infomasjon om Makt- og demokratiutredningens sluttbok, sluttrapport (NOU), kortversjon, foredrag eller artikler? Les mer om dette på denne siden.

>> Les mer

Svekket folkestyre og økt rettsmakt
[26.08.2003]
En hovedkonklusjon fra Makt- og demokratiutredningen er at det representative folkestyret er svekket i alle ledd. Samtidig øker rettssystemets makt.
- Stortingsflertallet er i økende grad bundet av lover de ikke er herre over. Domstolsmakten har økt på de folkevalgtes bekostning, sier leder i Makt- og demokratiutredningen Øyvind Østerud.

>> Les mer

Maktutredningens hovedkonklusjoner
[26.08.2003]
Makten og demokratiet er sluttboken og NOU 2003: 19 er sluttrapporten fra Makt- og demokratiutredningen (1998-2003). Her trekkes hovedlinjene og konklusjonene etter fem års omfattende studier.

>> Les mer

Artikler om aktuell maktforskning
[27.08.2003]
I utredningens siste måneder ble det laget en rekke artikler om forskningen i bøker og rapporter. Hvorfor må likestillingen vike? Har ungdom mindre makt? Hva var egentlig hovedkonklusjonene fra Maktutredningen? Hvordan har makten flyttet seg i arbeidslivet? Er tilliten til partiene svekket? Du finner mer i artiklene på denne siden.

>> Les mer

Grunnleggende mistillit
[21.08.2003]
Bare uker før valget presenterte Makt- og demokratiutredningen et dypdykk i folks oppfatninger av demokratiet.
- Den gjennomsnittlige borgeren er like interessert i politikk som tidligere. Men mistilliten til politikerne og de politiske partiene er betydelig, sier maktforsker Kristin Strømsnes.

>> Les mer

Publisert 25. nov. 2010 13:52 - Sist endret 4. okt. 2022 11:56