Profesjonell lobbyisme - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 69, juni 2003, ISBN 82-92028-75-7

Konkurranse på norsk.
Norsk konkurransepolitikk 1990-2003


Didrik Seip


Publisert 25. nov. 2010 13:52