Profesjonell lobbyisme - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 70, juni 2003, ISBN 82-92028-76-5

Profesjonell lobbyisme:
Norske eliters bruk og holdninger


Anne Therese Gullberg og Leif Helland


Publisert 25. nov. 2010 13:52