"Tvers igjennom lov til seier"


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 52, januar 2003, ISBN 82-92028-57-9


Om torskeresolusjonen av 1989. Den skjulte agenda og lukkingen av fiskeallmenningen

Peter Ørebech

Innhold


Publisert 25. nov. 2010 13:52