Innhold - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 62, mai 2003, ISBN 82-92028-68-4

Politisk engasjement, borgerroller og sosial kapital


Tore Hansen og Trond Tjerbo

Innhold


Publisert 25. nov. 2010 13:52