Eldre og helse først. Alder, makt og ressurser


Tilbake til Makt- og demokratiutgreiinga si startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 74, august 2003, ISBN 82-92028-81-1


Svein Olav Daatland, Frode Berglund, Irene Andreassen og Monica Skjøld Johansen
Publisert 25. nov. 2010 13:52