Det norske maktfeltet - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutgreiinga si startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport71, juni 2003, ISBN 82-92028-77-3

Det norske maktfeltet:
Interne strukturar, homogamitendensar, mobilitetsbaner og -barrierar i norske elitar


Johs. Hjellbrekke og Olav Korsnes


Publisert 25. nov. 2010 13:52