Innhold - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 59, april 2003, ISBN 82-92028-64-1

Folkestyre?
Politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen


Willy Martinussen

Innhold


Publisert 25. nov. 2010 13:52