Innhold - Tittelside


Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside

Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065

Rapport 60, april 2003, ISBN 82-92028-66-8

Uformelle veier til makt:
Om minoritetskvinners politiske innflytelse


Line Nyhagen Predelli

Innhold


Publisert 25. nov. 2010 13:52