6. MULIGHETER OG BARRIERER FOR DELTAKELSE OG INNFLYTELSE


I dette kapittelet skal vi først se på organisasjonsrepresentantenes, byråkratenes og politikernes oppfatninger av hvilke faktorer som hindrer minoritetskvinners politiske deltakelse. Vi skal også se på ulike typer utfordringer og forslag til tiltak som fremkommer i intervjuene med de tre typene aktører. Videre ser vi nærmere på noen muligheter og begrensninger for minoritetskvinners politiske innflytelse. Til slutt presenteres noen forslag til videre forskning på feltet.


Publisert 25. nov. 2010 13:52