English version of this page

Instituttledelsen

Den daglige ledelsen av instituttet ivaretas av instituttleder, kontorsjef, utdanningsleder, forskningsleder og fem fagavdelingsledere.

Instituttleder

Instituttleder Pål Kraft

Kontorsjef

Kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen

Utdanningsleder

Utdanningsleder Trine Waaktaar

Forskningsleder

Forskningsleder Tor Endestad

Fagavdelingslederne

Fagavdelingsleder Ole Andre Solbakken

Klinisk psykologi

Ole Andre Solbakken

Fagavdelingsleder Stein Andersson

Kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Stein Andersson

Fagavdelingsleder Espen Røysamb

Helse-, Utviklings- og
personlighets-
psykologi

Espen Røysamb

Fagavdelingsleder Knut Inge Fostervold

Metode, arbeids-, kultur- og
sosialpsykologi

Knut Inge Fostervold

 

 

Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Kristine Walhovd

Hvem har ansvar for hva?

Instituttleder

 • Overordnet ansvar for instituttet strategisk og økonomisk
 • Leder instituttstyret

Kontorsjef

 • Ledelse av administrasjonen
 • Følge opp budsjett
 • Forberede saker til instituttstyret

Utdanningsleder

 • Overordnet ansvar for utdanningsfeltet
 • Leder instituttets programråd

Forskningsleder

 • Fag- og koordineringsansvar for forskning
 • Leder instituttets forskningsutvalg
 • Ansvarlig for ph.d.-utdanningen ved PSI

Fagavdelingsleder

 • Ledelse av fagavdeling
 • Ansvar for avdelingens undervisning
 • Personalansvar for avdelingens ansatte