English version of this page

Instituttledelsen

Den daglige ledelsen av instituttet ivaretas av instituttleder, kontorsjef, utdanningsleder, forskningsleder og seks fagavdelingsledere.

Instituttleder

Instituttleder Bjørn Lau

Kontorsjef

Image may contain: Person, Hair, Chin, Forehead, Facial hair.

Utdanningsleder

Utdanningsleder Vibeke Moe

Forskningsleder

Forskningsleder Lars Tjelta Westlye

Fagavdelingslederne

Fagavdelingsleder Ole Andre Solbakken

Klinisk psykologi

Ole Andre Solbakken

Fagavdelingsleder Rene Huster

Kognitiv og klinisk nevrovitenskap

Rene Huster

Fagavdelingsleder Francisco Pons

Helse-, Utviklings- og
personlighets-
psykologi

Francisco Pons

Fagavdelingsleder Knut Inge Fostervold

Metode, arbeids-, kultur- og
sosialpsykologi

Beate Seibt

Fagavdelingsleder Inger Selvaag

Klinikk for praksis og klinisk ferdighetstrening

Inger Selvaag

Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon

Kristine Walhovd

Hvem har ansvar for hva?

Instituttleder

 • Overordnet ansvar for instituttet strategisk og økonomisk
 • Leder instituttstyret

Kontorsjef

 • Ledelse av administrasjonen
 • Følge opp budsjett
 • Forberede saker til instituttstyret

Utdanningsleder

 • Overordnet ansvar for utdanningsfeltet
 • Leder instituttets programråd

Forskningsleder

 • Fag- og koordineringsansvar for forskning
 • Leder instituttets forskningsutvalg
 • Ansvarlig for ph.d.-utdanningen ved PSI

Fagavdelingsleder

 • Ledelse av fagavdeling
 • Ansvar for avdelingens undervisning
 • Personalansvar for avdelingens ansatte