Valg av instituttstyre ved PSI

Det skal velges nytt instituttstyre for perioden 2020-2023. Valget foregår i i perioden 6. november klokken 9 til 12. november klokken 12. 

Valgstyret ved PSI har deltatt i opptellingen av stemmer til instituttstyrevalget.

Instituttstyret ved Psykologisk institutt for perioden 2020-2023 har følgende sammensetning:

Bjørn Lau (leder)

Vibeke Moe

Espen Røysamb

Nikolai Olavi Czajkowski

Hanne Oddli

Erik Nakkerud

Torgrim Mikal Langleite

2 studenter

Vararepresentanter

Fast vitenskapelig ansatte:

1. vara: Thomas Espeseth

2. vara: Egil Nygaard

3. vara: Ida Stange Bernhardt

4. vara: Sverre Urnes Johnson

5. vara: Torgeir Moberget

Midlertidig vitenskapelig ansatte:

Hedda Ness

Teknisk /administrativt ansatte:

1. vara: Gunnar Malmin

2. vara: Mija Nikolaisen

    Instituttstyrets arbeid

    Informasjon om instituttstyrets arbeid finner du på styrets nettsider

    Hvordan stemmer jeg?

    Du stemmer på UiOs elektroniske valgportal.

    Publisert 6. nov. 2019 08:51 - Sist endret 25. apr. 2022 14:06