Ida Stange Bernhardt

Bilde av Ida Stange Bernhardt
English version of this page
Telefon +47 22845283
Rom S02-28
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Praksiskoordinator

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5401 – Forpraksis barn/unge

PSYC5400 - Hovedpraksis

 

Faglige interesser

 • Psykoterapi-forskning

 • Terapeutegenskaper/ terapeututvikling

 • Psykodynamisk terapi

 • Psykoanalytisk teori / tilknytningsteori

 • Psykoanalytisk tolkning av skjønnlitteratur

PhD-prosjekt

Prosjektet  har tittelen «The Significance of Therapists` Personal Experience and Qualities» og er et delprosjekt av den større studien “The Art and Science of Conducting Psychotherapy – how collaborative action between client and therapist generates and sustains productive life change” utviklet og ledet av PHD / førsteamanuensis Marit Råbu ved Psykologisk institutt / UiO sammen med PhD/ førsteamanuensis Christian Moltu, UiB, og professor John McLeod, University of Abertay, Dundee, Skottland. 

PhD-prosjektet har som mål å forstå mer av terapeutens kompetanse  - hvorfor noen psykoterapeuter synes å lykkes bedre i å fremme endring og bedring hos pasienter, og hvordan disse terapeutenes personlige egenskaper og selvforståelse er integrert i deres terapeutiske holdning og intervensjoner.

Bakgrunn
 • Stipendiat ved Institutt for psykologi / UiO 2014 - 2019
 • Cand. Psychol.  Psykologisk institutt / UiO 2004

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi

 • Utstrakt klinisk erfaring med behandling av psykiske lidelser hos voksne (døgn og poliklinisk)

 • Kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Tidligere Cand. Mag grad (1996) med fagkrets: Historie, Medier og kommunikasjon og Øst-Asiastudier

Emneord: Klinisk psykologi, Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening

Publikasjoner

 • Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene Amundsen & Råbu, Marit (2020). The embodied listener: a dyadic case study of how therapist and patient reflect on the significance of therapist`s personal presence for the therapeutic change process . Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. doi: 10.1080/10503307.2020.1808728. Fulltekst i vitenarkiv
 • Råbu, Marit; Mcleod, John; Haavind, Hanne; Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene A & Moltu, Christian (2019). How psychotherapists make use of their experiences from being a client: Lessons from a collective autoethnography . Counselling Psychology Quarterly. ISSN 0951-5070. 34(1), s. 109–128. doi: 10.1080/09515070.2019.1671319. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bernhardt, Ida S.; Nissen-Lie, Helene A; Moltu, Christian; Mcleod, John & Råbu, Marit (2018). "It's both a strength and a drawback." How therapists' personal qualities are experienced in their professional work. Psychotherapy Research. ISSN 1050-3307. 29(7), s. 959–970. doi: 10.1080/10503307.2018.1490972. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Bernhardt, Ida S.; Moltu, Christian; Nissen-Lie, Helene A & Råbu, Marit (2018). Feeling at home in theory – an echo of the therapist’s personal history in the professional domain.
 • Axelsen, Eva Dalsgaard; Benum, Kirsten; Bernhardt, Ida S.; Gullestad, Siri Erika; Halvorsen, Margrethe Seeger & Hartmann, Ellen Johanne [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2017). Historien Psykologtidsskriftet ikke forteller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(12), s. 1197–1199.
 • Moltu, Christian; Råbu, Marit & Bernhardt, Ida S. (2016). The places that I shouldn´t go: Exploring good therapists´experiences of the areas in which they function poorly.
 • Moltu, Christian; Råbu, Marit; Nordberg, Samuel Schieffelin & Bernhardt, Ida S. (2015). Developing mixed methods to research: How collaborative action between client and therapist generates and sustains productive life change.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. okt. 2014 13:26 - Sist endret 8. juli 2019 13:43