Ida Stange Bernhardt

Bilde av Ida Stange Bernhardt
English version of this page
Telefon +47 22845283
Rom S02-28
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Praksiskoordinator

PSYC4401 - Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten

PSYC5401 – Forpraksis barn/unge

PSYC5400 - Hovedpraksis

 

Faglige interesser

 • Psykoterapi-forskning

 • Terapeutegenskaper/ terapeututvikling

 • Psykodynamisk terapi

 • Psykoanalytisk teori / tilknytningsteori

 • Psykoanalytisk tolkning av skjønnlitteratur

PhD-prosjekt

Prosjektet  har tittelen «The Significance of Therapists` Personal Experience and Qualities» og er et delprosjekt av den større studien “The Art and Science of Conducting Psychotherapy – how collaborative action between client and therapist generates and sustains productive life change” utviklet og ledet av PHD / førsteamanuensis Marit Råbu ved Psykologisk institutt / UiO sammen med PhD/ førsteamanuensis Christian Moltu, UiB, og professor John McLeod, University of Abertay, Dundee, Skottland. 

PhD-prosjektet har som mål å forstå mer av terapeutens kompetanse  - hvorfor noen psykoterapeuter synes å lykkes bedre i å fremme endring og bedring hos pasienter, og hvordan disse terapeutenes personlige egenskaper og selvforståelse er integrert i deres terapeutiske holdning og intervensjoner.

Bakgrunn
 • Stipendiat ved Institutt for psykologi / UiO 2014 - 2019
 • Cand. Psychol.  Psykologisk institutt / UiO 2004

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi

 • Utstrakt klinisk erfaring med behandling av psykiske lidelser hos voksne (døgn og poliklinisk)

 • Kandidat ved Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Tidligere Cand. Mag grad (1996) med fagkrets: Historie, Medier og kommunikasjon og Øst-Asiastudier

Emneord: Klinisk psykologi, Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening
Publisert 22. okt. 2014 13:26 - Sist endret 8. juli 2019 13:43