Avdeling for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening

Avdelingen har hovedansvaret for å drifte instituttets studentklinikker, samt koordinere ekstern praksis ved profesjonsstudiet.

Avdelingen har hovedansvaret for å drifte instituttets studentklinikker, samt koordinere ekstern praksis ved profesjonsstudiet. 

Avdelingen ledes av avdelingsleder for klinikk, praksis og klinisk ferdighetstrening. I tillegg består avdelingen av klinikkordinator og av veiledere tilknyttet instituttets fire klinikker. 

Instituttets voksenklinikker holder til i Børrestuveien 3, og aktiviteten der er knyttet til emnet PSYC6310. Dette er et emne der studentene får prøve seg i reell behandling av voksne pasienter. 

Barne- og familieterapi-klinikken er tilknyttet Nic Waals institutt (Lovisenberg Diakonale Sykehus), og all behandling foregår i deres lokaler. 

Avdelingen har også ansvaret for klinisk praksis og ferdighetsopplæring i profesjonsstudiet. Dette inkluderer førstelinje-praksis, forpraksis og hovedpraksis, samt kvalitetssikring av disse. Det er ansatt en universitetslektor/praksiskoordinator i avdelingen, som har ansvaret for å koordinere den eksterne praksisen som studentene på profesjonsprogrammet i psykologi må gjennomføre. 

Undervisningsressurser

Undervisningsressurser ved klinikken består stort sett av veildere på praktikum. De fleste veiledere er psykologspesialister i faste deltidsstillinger som rapporterer til avdelingsleder. Noen av veilederne kommer fra Fagavdeling for klinisk psykologi og Fagavdeling for kognitiv og klinisk nevropsykologi, og er personer ansatt i faste vitenskapelige stillinger ved PSI. 

Kontakt

Postadresse Postboks 1094 Blindern Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: +47-22845000 E-post: